Hvaba?? Hvad mener Gud om skilsmisse? Hvaba??

Hvad siger Gud til skilsmisse?
Skilsmisse

Ifølge Det Gamle Testamente kan man(d) blive skilt uden nogen som helst begrundelse. Hvis han »bliver ked af hende«, kan han bare give hende et skilsmissebrev og sende hende væk:

5 Mosebog 24,1 Hvis en mand gifter sig med en kvinde, men bliver ked af hende, fordi han finder noget skændigt hos hende, og han udfærdiger et skilsmissebrev, giver hende det og sender hende bort,

Men hvis man følger denne lov, "dækker man sin klædning med uret":

Malakias 2,16 Hvis nogen fatter modvilje mod sin hustru og sender hende bort, siger Herren, Israels Gud, så dækker han sin klædning med uret, siger Hærskarers Herre. I skal vogte jer, så længe I lever, og ikke være troløse.

De to vers bruger næsten samme formulering: Manden »bliver ked af hende« eller »fatter modvilje« mod hende, før han »sender hende bort«. Alligevel følger følger han Moseloven i det ene tilfælde, mens han vækker han Guds mishag i det andet.

Så bliver man retfærdig eller uretfærdig af at følge Moseloven?

Kristen bortforklaring #1

En kristen vil pege på Jesus' ord, dengang Jesus ændrede reglerne:

Markus 10,2 Så kom der nogle farisæere, og for at sætte ham på prøve spurgte de ham: "Er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru?"
Markus 10,3 Han svarede dem: "Hvad har Moses påbudt jer?"
Markus 10,4 Og de sagde: "Moses har tilladt manden at skrive et skilsmissebrev og så skille sig fra hende."
Markus 10,5 Jesus sagde til dem: "Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at han gav jer dette bud;

Dér har vi forklaringen lige fra Jesus, der er den samme som Gud: De gamle regler var nogle, som Moses selv havde opfundet

Man må sige, at denne bortforklaring åbner for en Pandoras æske af nye selvmodsigelser: Står der ikke i Bibelen, at Loven er givet af Gud? Hvor mange andre af de 613 bud i Mosebøgerne har Moses så selv fundet på? Hvem har skrevet de Ti Bud? osv.

Kristen bortforklaring #2

I de fleste bibeloversættelser får Guds vrede lige en tak mere: Gud hader skilsmisser:

Malakias 2,16 Thi jeg hader Skilsmisse, siger HERREN, Israels Gud, og at man hyller sin Klædning i Uret, siger Hærskarers HERRE. Så tag eder i Vare for eders Ånds Skyld og vær ikke troløse!
(Den forrige danske oversættelse)

Det gør jo sådan set bare selvmodsigelsen endnu større, men i og med, at formuleringerne med »fatter modvilje mod sin hustru« og »sender hende bort« er fjernet, er det sproglige sammenfald med 5 Mosebog 24,1 også væk.

Kristen bortforklaring #3

Man kan pege på verset, lige før konen bliver sendt væk:

Malakias 2,15 Dette gør ingen, så længe han er i live. Men hvad søger han da? Guds sæd! Men I skal vogte jer, så længe I lever, og ingen skal være troløs imod sin ungdoms hustru.
Malakias 2,16 Hvis nogen fatter modvilje mod sin hustru og sender hende bort, siger Herren, Israels Gud, så dækker han sin klædning med uret, siger Hærskarers Herre. I skal vogte jer, så længe I lever, og ikke være troløse.

Måske gælder Guds vrede kun, hvis man behandler »sin ungdoms hustru« dårligt, og måske er det kun alle de efterfølgende koner, man må "sende bort"? Husk, at Bibelen tillader polygami.

Men den går ikke. Bibelen har nemlig specifikke regler for, hvordan man udskifter konen med en yngre model:

2 Mosebog 21,10 Hvis han gifter sig med en til, må han ikke skære ned på det, den første har krav på, hverken føde, klæder eller ægteskabelig omgang.
2 Mosebog 21,11 Yder han hende ikke disse tre ting, skal hun frigives uden vederlag, helt gratis.

Hvis ikke man kan holde alle konerne med mad, tøj og sex, skal den gamle kone »frigives uden vederlag, helt gratis«.

Så meget giver Gud for trofastheden mod »[d]in ungdoms hustru«.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 5 Mosebog, Malakias, Markus