Hvaba?? Hvor blev zombie-hæren af? Hvaba??

Matthæus 27,52-53: "[…] og mange af de hensovede helliges legemer stod op, og de gik ud af deres grave"
Zombie parade

Da Jesus døde, kom der en række tydelige tegn. Blandt andet blev forhænget i templet flænget, og en hær af zombier »gik ud af deres grave« og ventede tre dage i udkanten af byen, før de gik ind i Jerusalem »og viste sig for mange«.

Matthæus 27,51 Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede,
Matthæus 27,52 og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op,
Matthæus 27,53 og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange.

Men denne zombie-hær ser ud til at være forsvundet igen allerede 1 vers senere:

Matthæus 27,55 Der var også mange kvinder, der så til på afstand, de havde fulgt Jesus fra Galilæa og sørget for ham.
Matthæus 27,56 Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor, og Zebedæussønnernes mor.
Matthæus 27,57 Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimatæa, der hed Josef, som også var blevet en discipel af Jesus.
Matthæus 27,58 Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres.
Matthæus 27,59 Så tog Josef Jesu legeme og svøbte det i et rent lagen
Matthæus 27,60 og lagde det i den nye grav, som han havde ladet hugge ud i klippen til sig selv. Og han væltede en stor sten for indgangen til graven og gik.
Matthæus 27,61 Men Maria Magdalene og den anden Maria var der og sad over for graven.

Kvinderne ser til på afstand, men der står ikke, at de ser nogle af de mange zombier. Josef fra Arimatæa tager Jesus ned af korset, uden at han skal kæmpe mod en hær af zombier, og han lægger Jesus i en ny grav, uden at observere, at alle gravene omkring ham var sprunget op. Kvinderne rykker nærmere og »sad over for graven« — åbenbart var de ikke bange for zombierne.

Resten af Jerusalem har åbenbart heller ikke set denne zombie-hær, selvom Matthæus bedyrer, at de »viste sig for mange«, for kort efter bliver en banal helbredelse udnævnt til det største mirakel nogensinde.

Hvor blev zombie-hæren af?

Kristen bortforklaring #1

En klassisk taktik er at vende bevisbyrden om. Der står heller ikke, at damerne ikke så nogen zombier; at Josef fra Arimatæa ikke måtte jage en hær af zombier væk fra Jesus' lig; at han ikke så, at alle gravene var åbne; og at kvinderne ikke var bange for zombierne.

Disse bortforklaringer overbeviser dog næppe nogen. Historikeren Josephus blev født i Jerusalem år 37 — altså 4-7 efter, at Jerusalem skulle have været blevet invaderet af zombier. Det er underligt, at Josephus ikke har mødt en eneste overlevende zombie, eller har mødt nogen, der har set disse zombier, eller bare nogen, der har hørt noget.

Endnu underligere er det, at efter genopstandelsen, da Jesus genså sine disciple i Galilæa, var der stadig nogle, der tvivlede (Matthæus 28,17). Hvorfor skulle de tvivle på, at Jesus' var genopstået, hvis de lige havde set, at »mange af de hensovede helliges legemer stod op«?

Matthæus 28,17: Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede.

Kristen bortforklaring #2

En anden bortforklaring er at klippe miraklet over i to mindre mirakler: Når »de hensovede helliges legemer stod op, de gik ud af deres grave«, betyder det bare, at jordskælvet slyngede ligene ud af gravene. Dér blev de så liggende, indtil de genopstod tre dage senere og gik ned i byen.

Denne bortforklaring er mere møntet på selvmodsigelsen i, at Jesus skulle være førstegrøden af dem, der er sovet hen, men det kunne også forklare, hvorfor kvinderne og Josef ikke har set nogen zombier.

Det er en lidt underlig bortforklaring, for på den ene side negligeres halvdelen af miraklet: Det var bare et ganske almindeligt jordskælv, der åbnede gravene og rystede ligene ud. Men samtidig er genopstandelsen af de mange døde stadig et ægte mirakel; det sker bare tre dage senere.

Kristen bortforklaring #3

I sin bog om Jesus' genopstandelse, The Resurrection of Jesus: A New Historiographical Approach, fra 2010 forsøgte Michael R. Licona at gennemgå evangelierne, som en moderne historiker ville have gjort det.

I dette monsterværk på over 700 sider var der ét vers, Licona ikke mente at kunne forsvare som værende historisk sandt, og det var netop Matthæus 27,52.

Licona valgte at fortolke dette vers med alle zombierne som "apokalyptisk billedsprog", "litterær teknik" (literary device) og "special effects". Licona sammenlignede brugen af zombier i dette vers med Apostlenes Gerninger kapitel 2, hvor der i de sidste tider vil være blod, ild og røg, og »Solen forvandles til mørke og månen til blod«, og med Matthæus kapitel 24, hvor Solen og Månen bliver mørke, og stjernerne falder ned fra himlen.

Kristen bortforklaring #4

Hvis ikke man kan bortforklare selvmodsigelsen, kan man gå efter budbringeren. På grund af denne ene sætning blev Mike Licona nødt til at trække sig fra sin stilling som professor ved Southern Evangelical Seminary og som "apologetics coordinator" for North American Mission Board.

Disse institutioner kræver, at deres ansatte anser Bibelen for 100% fejlfri. F.eks. skriver Southern Evangelical Seminary om deres formål:

Our Purpose

It's the purpose of Southern Evangelical Seminary to develop competent Christian leadership and service through quality graduate programs. Central to this purpose is the provision of a biblical basis along with an academic understanding of our commitment to Jesus Christ. This education enables the learner to fulfill his or her personal and professional goals as a Christian leader and as an active citizen in the society in which we live. The infallibility and inerrancy of the Scriptures, the importance of the Church, and the ability to communicate and defend the Christian faith are fundamental elements to this purpose.

The purpose of Southern Evangelical Seminary will be carried out in keeping with the following precepts:

Education Based on the Inerrant and Infallible Word of God: Although many other texts and reference materials will be used in classes, the final authority will be the Bible which we hold to be God's written revelation of His will and direction for life and service.
(Gul fremhævelse tilføjet)

Ikke engang en enkelt sætning ud af 700 sider kan tolereres. Når Licona ikke kunne underkaste sig institutionens formålsparagraf, er det formentlig blevet betragtet som brud på hans forpligtelse, der har nødvendiggjort hans fratræden.

Husk det, næste gang en "oprigtig" og "uafhængig" forsker som f.eks. William Lane Craig udtaler sig.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus