Hvaba?? Var Jesus førstegrøden af dem, der er sovet hen? Hvaba??

Paulus glemmer også, at der var genopstandelse i Det Gamle Testamente (2 Kongebog 13,21).
Genopstandelse

Paulus kalder Jesus for førstegrøden af de genopstandne:

1 Korintherne 15,20 Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen.
1 Korintherne 15,21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske.
1 Korintherne 15,22 For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus.
1 Korintherne 15,23 Men hver til sin tid: Kristus som førstegrøden, dernæst, når han kommer, de, som hører Kristus til.

Og hvad er en "førstegrøde" så for noget? En førstegrøde er de første kornaks fra høsten, der bæres ind i templet og ofres til Gud. Når Gud har accepteret dette offer, kan man derefter med Guds velsignelse begynde at høste resten af marken. Paulus' pointe her er, at når Gud har accepteret Jesus' genopstandelse som en førstegrøde, så har Gud dermed accepteret, at vi alle vil genopstå.

Men faktisk er der ret mange genopstandelser i Bibelen. For eksempel opstod der »mange af de hensovede hellige«, dengang Jesus døde:

Matthæus 27,51 Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede,
Matthæus 27,52 og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op,
Matthæus 27,53 og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange.

Jesus genopstod først tre dage senere, så alle disse mange "hensovede hellige" nåede at genopstå tre dage før Jesus.

Ergo er Jesus ikke den første, og hvis Jesus ikke er førstegrøde, så er der ifølge Paulus' logik ingen genopstandelse.

Kristen bortforklaring #1

En bortforklaring er den sædvanlige med, at "ordene betyder noget andet". Når »de hensovede helliges legemer stod op, de gik ud af deres grave«, betyder det "i virkeligheden", at jordskælvet slyngede ligene ud af gravene. Dér blev de så liggende, indtil det "rigtige mirakel" skete tre dage senere, hvorefter de døde genopstod og gik ned i byen.

På denne måde har de hensovede hellige ikke overhalet Jesus. Det giver et noget mærkeligt billede af Gud: Først bruger han et jordskælv til at ryste en masse lig ud af gravene, og så lader han ligene ligge og flyde i tre dage, før han genopliver dem.

Kristen bortforklaring #2

En stik modsat bortforklaring er, at "stod op" og "gik" betyder præcis, hvad ordene siger.

I stedet deler man Matthæus 27,52 op i to halvdele (adskilt af tre dage), således at det først var efter Jesus' opstandelse, at »de hensovede helliges legemer stod op, de gik ud af deres grave«.

Venstre Højre

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, 1 Korintherne, Paulus


Op til sektion om Selvmodsigelser