Hvaba?? Hvad bliver jødernes skæbne? Hvaba??

Efter Jerusalems ødelæggelse sælges jøderne som slaver.
Slaver

Paulus forsikrer, at hele Israel vil blive frelst. Det har Gud jo engang lovet, og Gud vil ikke bryde sin evige pagt med sit folk. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke.

Romerne 11,25 Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed: Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind;
Romerne 11,26 så skal hele Israel frelses - som der står skrevet: Befrieren skal komme fra Zion, han fjerner ugudelighed fra Jakob.
Romerne 11,27 Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort.
Romerne 11,28 I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld; men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld.
Romerne 11,29 For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke.

Ifølge Jesus har Gud derimod helt andre planer, end Paulus tror. Jesus erklærer, at ikke-jøder vil komme op i Himlen og vugge i Abrahams skød, bare de tror, mens jøderne vil blive kastet ud i mørket til »gråd og tænderskæren«:

Matthæus 8,10 Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: "Sandelig siger jeg jer: Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel.
Matthæus 8,11 Jeg siger jer: Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget,
Matthæus 8,12 men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren."

Kommentar

Her ser man, at selvom evangelierne er placeret forrest i Det Nye Testamente, er de skrevet senere end epistlerne.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Romerne, Paulus