Hvaba?? Bjergprædikenen på Sletten Hvaba??

Matthæus 5,3: Salige er de fattige i ånden.
Salige er de fattige i ånden

Tidligt i historien holder Jesus sin berømte Bjergprædiken.

Matthæus 5,1 Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham.
Matthæus 5,2 Og han tog til orde og lærte dem:
Matthæus 5,3 "Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.

Det pudsige er bare, at ifølge Lukas skete det på en slette. Jesus gik ned af et bjerg til en slette, før han begyndte foredraget:

Lukas 6,17 Sammen med dem gik han ned, og han stod stille på en slette; og der var en stor skare af hans disciple og en stor mængde mennesker fra hele Judæa og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyrus og Sidon.
[.. .. ..] [...]
Lukas 6,20 Og han løftede sit blik, så på sine disciple og sagde: "Salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres.

Kommentar

Matthæus vil gerne markedsføre Jesus som den nye Moses. Eftersom Moses modtog De Ti Bud på bjerget, sender Matthæus Jesus op på bjerget for at omfortolke De Ti Bud og resten af Moseloven: »I har hørt, at […] 'Du må ikke begå drab'«, »I har hørt, at […] 'Du må ikke bryde et ægteskab'«, »I har også hørt, at […] 'Du må ikke sværge falsk'« osv.

Lukas er derimod den fattige mands evangelist, og han lader Jesus træde ned fra bjerget — ned til folket.

Kristne bortforklaringer
Den hyppigste bortforklaring er, at begge forfattere har ret. Jesus har naturligvis holdt to taler: En på bjerget og en på sletten.

Desværre for denne bortforklaring fortæller Matthæus, at straks efter talen gik Jesus ned af bjerget og helbredte en spedalsk i al hemmelighed, hvorefter han gik ind i Kapernaum og helbredte en lammet tjener for en officer:

Matthæus 8,1 Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 8,5 Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham:
Matthæus 8,6 "Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt."

Det samme gælder Lukasevangeliet. Jesus behøvede naturligvis ikke at stige ned, eftersom han allerede var nede (og han mødte ikke nogen spedalsk ved foden af det bjerg, han ikke var oppe på), men umiddelbart efter at han havde afsluttet talen, gik han ind i Kapernaum, og officeren sender bud efter Jesus:

Lukas 7,1 Da Jesus havde afsluttet hele sin tale til folket, gik han ind i Kapernaum.
Lukas 7,2 Dér var der en officer, som havde en højt værdsat tjener, der var syg og lå for døden.

Hvis der var to taler, så har der også været to officerer med hver sin syge tjener i Kapernaum.

Med fare for at piske en død hest: Det er i forvejen usandsynligt, at en lille totalt ukendt landsby som Kapernaum skulle have en garnison med centurion og hundrede romerske legionærer. At der skulle have været to centurioner (med hver sin syge tjener) er helt latterligt.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, De Ti Bud, Bjergprædikenen, De synoptiske evangelier