Hvaba?? Er alting forudbestemt? Hvaba??

1 Peter 1,20: "dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt"
Kristendom

Jesus er Guds lam og det har han været forudbestemt til, fra »før verden blev grundlagt«.

1 Peter 1,19 men med Kristi dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde;
1 Peter 1,20 dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer,

Gud overlader sandelig ingenting til tilfældighederne. Allerede inden verdens skabelse vidste Gud, at den slange, han ville skabe, ville lokke Adam og Eva til at synde og spise af det træ, som han ville skabe, og som modtræk havde han udset Jesus til at ofre sig selv (billedet til højre).

På samme måde er Livets bog med navnene på de frelste skrevet før verdens grundlæggelse, Gud hadede Esau, før han blev født, og syndere er skabt til at havne i helvede. Da apostlene prædikede, var det kun dem, der var forudbestemte, der kom til at tro (Apostlenes Gerninger 13,48).

Apostlenes Gerninger 13,48: Da hedningerne hørte det, blev de glade, og de priste Herrens ord; og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro.

Omvendt er der naturligvis utallige vers, der siger, at vi skal bruge vores frie vilje til at vælge Gud:

5 Mosebog 30,19 Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve,

Josva 24,15 Men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren."

Markus 1,14 Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangelium
Markus 1,15 og sagde: "Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!"

Hvordan kan vi selv vælge Gud, hvis alting er forudbestemt?

Kristen bortforklaring #1

Man kan påstå, at Gud har sørget for, at "de rigtige" vil komme til at omvende sig i tide: Hvis vi omvender os, er det, fordi Gud havde forudbestemt os til at omvende. Men der er en indbygget selvmodsigelse i begreber som fri vilje kontra almagt og alviden. Er det Gud, der har forudprogrammeret synderne til at synde, eller véd Gud bare tusinder af år i forvejen, at de vil synde?

Man kommer ikke udenom, at påstanden om en alvidende, almægtig Gud, der har forudbestemt alt, har nogle løjerlige konsekvenser. Hvis Gud er så klog, havde det så ikke været bedre at lade være med at skabe den snedige slange? Eller lade være med at skabe Kundskabens Træ (hvad skal han iøvrigt med Kundskabens Træ, hvis han allerede er så klog?) Eller at advare Adam og Eva imod slangen? Eller at stille en engel med flammesværd på vagt, inden det gik galt?

Kristen bortforklaring #2

Hvis man er hardcore-kristen, vil man forklare, at Gud hadede Esau, inden han blev født, fordi Gud er alvidende og vidste, at Esau senere ville lade sig snyde af Jakob for sin førstefødselsret.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 5 Mosebog, Josva, Markus, Apostlenes Gerninger, 1 Peter