Hvaba?? Kan man kende Guds usynlige væsen på hans gerninger? Hvaba??

Romerne 1,20-21: "De har altså ingen undskyldning". Tegning af den meget kristne E.C. Pace.
Synden at afvise Jesus

Paulus mente, at Guds usynlige væsen kunne kendes på hans gerninger. Derfor var folk, der ikke dyrkede Gud, uden undskyldning (billedet til højre).

Romerne 1,18 For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed.
Romerne 1,19 Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem.
Romerne 1,20 For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.
Romerne 1,21 For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte.

Men adskillige andre steder i Bibelen fremgår det, at Herrens vegne er uransagelige. Gud er en skjult gud, så man kan ikke finde ud af Gud:

Job 11,7 Kan du finde frem til det dybeste i Gud? Kan du finde ind til det inderste i den Almægtige?

Esajas 40,28 Ved du det ikke, har du ikke hørt det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt kan ingen udforske

Prædikeren 3,11 Han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid; han har også lagt menneskene verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør.

Ja, lidt senere i samme epistel mente Paulus også selv, at Guds vegne var uransagelige:

Romerne 11,33 O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje!
Romerne 11,34 For "hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Job, Prædikerens Bog, Esajas, Romerne, Paulus