Hvaba?? Er skinsyge guddommeligt eller en synd? Hvaba??

Jehova, hvis navn er Skinsyg, er en skinsyg Gud.
Jaloux

Guds navn er "Skinsyg", fordi han er en skinsyg gud:

2 Mosebog 34,14 Du må nemlig ikke bøje dig for nogen anden gud, eftersom Jehova, hvis navn er Skinsyg, er en skinsyg Gud;
(Ny Verden / Jehovas Vidner)

I andre oversættelser af samme vers er Guds navn "Nidkær" eller "Jaloux".

Uanset, hvad vi kalder det, er skinsyge en synd.

Galaterne 5,19 Men kødets gerninger er tydelige; det er utugt, urenhed, skamløshed,
Galaterne 5,20 afgudsdyrkelse, udøvelse af spiritisme, fjendskaber, strid, skinsyge, vredesudbrud, tilfælde af stridbarhed, splittelser, sekter,
(Ny Verden / Jehovas Vidner)

Hvis man er katolik, er jalousi sågar en af de Syv Dødssynder.

Kristen bortforklaring #1

Man kan påpege, at Det Gamle og Nye Testamente er skrevet på henholdsvis hebraisk og græsk. Derfor skal man ikke lægge for meget i, at der står samme ord i begge vers i den danske oversættelse.

Men Det Gamle Testamente findes også i en græsk teksttradition, Septuaginta (det er i øvrigt den, Paulus plejer at læse i(1)). Hvis man sammenligner denne græske tekst med Galaterbrevet, vil man se, at Paulus' ord i høj grad er beslægtet med Guds navn i Det Gamle Testamente.

Guds navn er "zêlôton", og han er "zêlôtês", mens Paulus mener, at "zêlos" er en synd: Som man ser, er ordene i familie med det engelske ord "zealous", der betyder ivrig og nidkær, og "zealot", der betyder "fanatiker".

2 Mosebog 34,14 ou gar mê proskunêsête theô eterô o gar kurios o theos zêlôton onoma theos zêlôtês estin
(Septuaginta)

Galaterne 5,20 eidôlolatria pharmakeia echthrai eris zêlos thumoi eritheiai dichostasiai aireseis
(Westcott-Hort / Nestle-Aland)

Det er altså ikke noget tilfælde, at der står det samme ord begge steder i den danske oversættelse.

Kristen bortforklaring #2

Bibelselskabet har valgt at fuske med oversættelsen:

2 Mosebog 34,14 Du må ikke tilbede nogen anden gud, for "Lidenskabelig" er Herrens navn, for han er en lidenskabelig Gud.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Gud hedder "Lidenskabelig", og det lyder jo meget pænere end "skinsyg", "nidkær" og "jaloux". Og det allersmarteste er, at der så ikke står samme ord som i Galaterbrevet, hvorved selvmodsigelsen bliver skjult.

Jehovas Vidner gør noget lignende, for alle andre steder end 2 Mosebog 34,14 bliver "en skinsyg Gud" oversat til »en Gud der kræver udelt hengivenhed«.

Kristen bortforklaring #3

Man kan argumentere for, at der er forskel på Gud og mennesker. Gud er ånd, og kan derfor ikke kædes sammen med de »kødets gerninger«, der opremses i Galaterne 5,19-20. Derfor er det bedre at oversætte Guds "åndelige skinsyge" med ord som "lidenskabelig", "ivrig", "utrættelig" eller "entusiastisk".

Med lad os se på verset i sammenhæng:

2 Mosebog 34,14 Du må ikke tilbede nogen anden gud, for "Lidenskabelig" er Herrens navn, for han er en lidenskabelig Gud.
2 Mosebog 34,15 Du må ikke slutte pagt med landets indbyggere, for når de horer med deres guder og ofrer til dem, vil de indbyde dig, og du kommer til at spise af deres offer;
2 Mosebog 34,16 og hvis du lader dine sønner gifte sig med deres døtre, og deres døtre horer med deres guder, vil de også få dine sønner til at hore med deres guder.

Gud har noget af et rendestenssprog. Når folk dyrker de konkurrende guder, siger Gud, at »de horer med deres guder«, at deres døtre »horer med deres guder«, og at de lokker jøderne til »at hore med deres guder«.

Gud lyder faktisk ret kødelig, ret sjofel og ganske banalt skinsyg.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

For eksempel på, hvordan Paulus foretrækker at citere fra den græske tekst-tradition, se her.


Mærker: 2 Mosebog, Galaterne, GT kontra NT, Paulus, Forfalskninger