Hvaba?? Profeten Samuel og hans mange fejl Hvaba??

Som voksen salvede profeten Samuel både Kong Saul (billedet) og Kong David.
Saul salves

Profeten Samuel startede sin karriere som ung mand, da han sov inde i Herrens tempel, hvor Pagtens Ark stod:

1 Samuel 3,3 Guds lampe var endnu ikke slukket, og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod.
1 Samuel 3,4 Da kaldte Herren på Samuel, som svarede ja

Det er en sød historie med drengen, der sover inde i templet og bliver vækket af Gud, før lampen er slukket: »Guds lampe var endnu ikke slukket«. Men allerede her er den første selvmodsigelse: Hvis forfatteren havde læst Mosebøgerne, ville han have vidst, at lampen brændte hele natten hver nat (3 Mosebog 24,2-3).

Den næste selvmodsigelse er langt større: Hvad lavede Samuel derinde i det allerhelligste? Bibelen kan ganske vist ikke blive enig med sig selv, om Guds evige ordning om præster er med Levis stamme eller Arons sønner, men til gengæld er der ingen tvivl om, at alle andre, der vover sig ind i det hellige og leger præster, vil blive dræbt på stedet. Se f.eks. 4 Mosebog 1,51; 3,10; 3,38; 17,5; 17,27-28; 18,1-4; 18,7 og 18,21-22.

Samuel var hverken af Levis stamme eller Arons sønner; han var søn af Elkana fra stammen Efraim:

1 Samuel 1,1 I Ramatajim i Efraims bjergland boede en mand af Suf-slægten. Han hed Elkana og var søn af Jeroham, søn af Elihu, søn af Tohu, søn af efraimitten Suf.

Hvis Samuel havde ligget og snuet inde i det allerhelligste, ville han være blevet slået ihjel på stedet.

Og ikke nok med denne ungdomssynd: Som voksen frembar Samuel ofre (stadig uden at være levit), og Kong Saul faldt i unåde, fordi han ikke lod Samuel ofre. Og hvad værre var: Samuel ofrede på alteret i Mispa:

1 Samuel 7,7 Så snart filistrene hørte, at israelitterne havde samlet sig i Mispa, drog filisterfyrsterne op mod Israel. Da israelitterne hørte det, blev de bange for filistrene
[.. .. ..] [. . .]
1 Samuel 7,9 Samuel tog et spædlam og bragte det som heloffer til Herren. Han råbte til Herren for Israel, og Herren svarede ham.

Hvis der er noget, der er ligeså forbudt som at lade en ikke-levit ofre til Gud, så er det at ofre noget som helst på et uautoriseret alter. Det må kun ske ved »indgangen til Åbenbaringsteltet«, der er en slags kodeord for templet i Jerusalem:

3 Mosebog 17,3 Hvem som helst af Israels hus, der slagter en okse eller et får eller en ged i lejren eller slagter det uden for lejren,
3 Mosebog 17,4 men undlader at bringe det hen til indgangen til Åbenbaringsteltet for at bringe det som en gave til Herren foran Herrens bolig, skal regnes for skyldig i blodsudgydelse; den mand har udgydt blod, han skal udryddes fra sit folk.
3 Mosebog 17,5 Derfor skal israelitterne komme til Herren med de slagtofre, som de nu ofrer ude i det fri; de skal bringe dem til præsten ved indgangen til Åbenbaringsteltet og ofre dem som måltidsofre til Herren.

Dette er (endnu) nogle eksempler på, at forfatteren af Samuelsbøgerne og Kongebøgerne ikke aner, hvad der står i Mosebøgerne.

Derimod har forfatteren af Krønikebøgerne mere kendskab til reglerne i Moseloven. Krønikebøgerne er en slags genfortælling af Samuelsbøgerne og Kongebøgerne, hvor alle disse fejl bliver rettet. I tilfældet med Samuel bliver alle disse mange ugudelige historier simpelthen sprunget over i Krønikebøgerne.

Men selvom Samuel får en mere perifer rolle i Krønikebøgerne, bliver han stadig omtalt som profet; det var jo trods alt ham, der salvede både Saul og David til konger (billedet øverst til højre). Løsningen på dette dilemma er at ændre hans slægtstavle: Samuel og hans far Elkana er ikke længere efraimitter, men er podet over på Levi's stamtræ, så de bliver levitter:

1 Krønikebog 6,1 Levis sønner var: Gershom, Kehat og Merari.
[.. .. ..] [. . .]
1 Krønikebog 6,12 hans søn Eliab, hans søn Jeroham og hans søn Elkana.
1 Krønikebog 6,13 Samuels sønner var: Joel, den førstefødte, og Abija, den næste.
[.. .. ..] [. . .]
1 Krønikebog 6,18 De, som gjorde tjeneste, og deres sønner var: af kehatitterne sangeren Heman, søn af Joel, søn af Samuel,
1 Krønikebog 6,19 søn af Elkana, søn af Jeroham, søn af Eliel, søn af Toa,
1 Krønikebog 6,20 søn af Sif, søn af Elkana, søn af Mahat, søn af Amasaj,
1 Krønikebog 6,21 søn af Elkana, søn af Joel, søn af Azarja, søn af Sefanja,
1 Krønikebog 6,22 søn af Tahat, søn af Assir, søn af Ebjasaf, søn af Kora,
1 Krønikebog 6,23 søn af Jis'har, søn af Kehat, søn af Levi, søn af Israel.

Kristne bortforklaringer

Strategien er at holde fast i stamtavlerne i 1 Krønikebog 6, eftersom disse stamtavler bortforklarer alle de andre selvmodsigelser.

Selvmodsigelsen mellem hvorvidt Samuel var af Efraims stamme eller Levis, kan så bortforklares med, at i 1 Samuel 1,1 betyder "efraimit" undtagelsesvis ikke "medlem af Efraims stamme", men "person, der bor på Efraims stammes område".

Yderligere Selvmodsigelser

4 Mosebog 1,51: Når man bryder op med boligen, er det levitterne, der skal tage den ned, og når man slår lejr med den, er det levitterne, der skal rejse den. Enhver uindviet, der kommer den nær, skal lide døden.
4 Mosebog 3,10: Aron og hans sønner skal du indsætte til at forrette præstetjeneste; men den uindviede, som kommer nær, skal lide døden."
4 Mosebog 3,38: På østsiden af boligen, foran Åbenbaringsteltet, var Moses og Aron og hans sønner lejret. De skulle vogte helligdommen i tjeneste for israelitterne; den uindviede, der kom nær, skulle lide døden.
4 Mosebog 17,5: Det skulle være en påmindelse for israelitterne om, at ingen uindviet, ingen der ikke var af Arons slægt, måtte brænde røgelse for Herrens ansigt; ellers ville det gå, som det gik Kora og hans flok, sådan som Herren havde sagt til ham gennem Moses.
4 Mosebog 17,27: Men israelitterne sagde til Moses: "Vi omkommer! Vi går til grunde! Vi går alle sammen til grunde!
4 Mosebog 17,28: Enhver, der kommer Herrens bolig nær, dør! Skal vi omkomme alle sammen?"
4 Mosebog 18,1: Da sagde Herren til Aron: "Du og dine sønner skal sammen med dit fædrenehus have ansvaret for helligdommen, og du skal sammen med dine sønner have ansvaret for jeres præstetjeneste.
4 Mosebog 18,2: Du skal også lade dine brødre, Levis stamme, din fædrenestamme, træde frem sammen med dig; de skal være tilknyttet dig og hjælpe dig, når du sammen med dine sønner opholder dig foran Vidnesbyrdets telt.
4 Mosebog 18,3: De skal varetage vagttjenesten for dig i hele teltet, men de må ikke komme de hellige genstande og alteret nær; ellers dør både de og I.
4 Mosebog 18,4: De skal være tilknyttet dig og varetage vagttjenesten i Åbenbaringsteltet med alt arbejdet i teltet. Ingen uindviet må komme jer nær.
4 Mosebog 18,7: Men du og dine sønner skal forrette jeres præstetjeneste i alt, hvad der har med alteret at gøre og med det, der er inde bag forhænget; I skal udføre selve tjenesten. Jeg giver jer præstetjenesten som gave; men den uindviede, der kommer nær, skal lide døden!"
4 Mosebog 18,21: Levitterne giver jeg al tiende i Israel som arvelod, til gengæld for det arbejde, de udfører i Åbenbaringsteltet,
4 Mosebog 18,22: så israelitterne ikke mere skal komme Åbenbaringsteltet nær og pådrage sig skyld og dø.
3 Mosebog 24,2: Giv israelitterne besked om at skaffe dig ren olie af knuste oliven til lysestagen, så man altid kan sætte en lampe på.
3 Mosebog 24,3: Aron skal sørge for, at den altid, fra aften til morgen, kan brænde for Herrens ansigt uden for Vidnesbyrdets forhæng i Åbenbaringsteltet. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt.
1 Samuel 1,1: I Ramatajim i Efraims bjergland boede en mand af Suf-slægten. Han hed Elkana og var søn af Jeroham, søn af Elihu, søn af Tohu, søn af efraimitten Suf.

Mærker: 3 Mosebog, 4 Mosebog, 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Krønikebog, Firekildehypotesen, Stamtavler