Hvaba?? Var Jesus zionist eller antisemit? Hvaba??

Kristen tegneserie: Jesus kalder den ikke-jødiske kvinde og hendes syge datter for hunde.
Jesus & hund

I Matthæusevangeliet er Jesus ekstremt fjendtlig overfor ikke-jøder.

Han forbød sine disciple at gå til ikke-jøder, og da en ikke-jødisk kvinde bad ham helbrede hendes syge datter, afviste han hende og kaldte hende for en hund (billedet til højre):

Matthæus 15,22 Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: "Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon."
Matthæus 15,23 Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: "Send hende væk! Hun råber efter os."
Matthæus 15,24 Han svarede: "Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus."
Matthæus 15,25 Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: "Herre, hjælp mig!"
Matthæus 15,26 Han sagde: "Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde."

For mange flere eksempler, se: Matthæus, den mest jødiske af de fire evangelister

I Johannesevangeliet er situationen lige omvendt. Hvis Jesus nogensinde har været jøde, så har han glemt det igen. Det Gamle Testamente, som ellers burde knytte de kristne og jøderne sammen, kalder Jesus for "jeres lov": »Står der ikke skrevet i jeres lov« (Johannes 10,34); »Har Moses ikke givet jer loven?« (Johannes 7,19); »Og i jeres egen lov står der skrevet« (Johannes 8,17) »det ord, som står skrevet i deres lov« (Johannes 15,25)

Johannes 7,19: Har Moses ikke givet jer loven? Og dog er der ingen af jer, der holder loven. Hvorfor vil I slå mig ihjel?"
Johannes 10,34: Jesus svarede dem: "Står der ikke skrevet i jeres lov: 'Jeg har sagt: I er guder'?
Johannes 8,17: Og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd fra to mennesker er gyldigt.
Johannes 15,25: Men det er sket, for at det ord, som står skrevet i deres lov, skal gå i opfyldelse: 'De hadede mig uden grund.'
Omkring 70 gange kaldes Jesus' fjender for "jøderne" slet og ret: Jøderne forfølger Jesus (5,16), jøderne skumler over Jesus (6,41), jøderne søger at slå ham ihjel (Johannes 7,1) og jøderne leder efter ham (Johannes 7,11; 7,35). Jøderne anklager ham for at være besat af en dæmon (8,48-52), og de prøver at stene ham til døde (8,59). På samme måde kaldes højtiderne for "jødernes påske" og "jødernes fester" (Johannes 2,13; 5,1; 6,4; 7,2; 11,55). Farisæerne nøjes ikke med at skændes med Jesus som i de andre evangelier; de er aktivt indblandede i hans død (Johannes 7,32; 7,45; 11,57; 18,3).

I dette evangelium er jøderne ikke »de fortabte får af Israels hus« (Matthæus 15,24), men Djævelens børn, mordere og løgnere:

Johannes 8,31 Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: "Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple,
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 8,43 Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord.
Johannes 8,44 I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen.
Johannes 8,45 Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke.

Johannes 5,16: Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat.
Johannes 6,41: Jøderne stod og skumlede over ham, fordi han havde sagt: Jeg er det brød, som er kommet ned fra himlen.
Johannes 8,48: Jøderne sagde til ham: "Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?"
Johannes 8,59: Da tog de sten op for at kaste dem på ham; men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen.
Johannes 2,13: Jødernes påske nærmede sig, og Jesus drog op til Jerusalem.
Johannes 5,1: Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem.
Johannes 6,4: Påsken, jødernes fest, var nær.
Johannes 11,55: Jødernes påske nærmede sig, og mange ude fra landet drog op til Jerusalem før påsken for at rense sig.
Johannes 7,32: Farisæerne hørte, at snakken gik sådan om ham blandt folk; og ypperstepræsterne og farisæerne sendte nu tempelvagter ud for at gribe ham.
Johannes 7,45: Da tempelvagterne kom tilbage, spurgte ypperstepræsterne og farisæerne dem: "Hvorfor har I ham ikke med?"
Johannes 11,57: Men ypperstepræsterne og farisæerne havde givet ordre til, at hvis nogen fik at vide, hvor Jesus var, skulle man melde det, så de kunne gribe ham.
Johannes 18,3: Judas tog så vagtstyrken og nogle af ypperstepræsternes og farisæernes tempelvagter med sig og kom derover med lygter og fakler og våben.
Johannes 7,2: Jødernes fest, løvhyttefesten, var nær.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes