Hvaba?? Til jer er Guds riges hemmelighed givet Hvaba??

Guds riges hemmelighed
(Må endelig ikke forveksles med polyteisme)
Treenigheden (fra WikiPedia)

Tidligt i historien fortæller Jesus sine disciple, at de har fået »Guds riges hemmelighed«. Dette er i modsætning til jøderne, der »skal se og se, men intet forstå«.

Markus 4,11 Og han svarede dem: "Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser,
Markus 4,12 for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse."

Således oplyste farer de tolv apostle afsted uden sko og stave og uden kobber, guld eller sølv for at prædike for det blinde og døve folk.

Markus 6,12 Så drog de ud og prædikede, at folk skulle omvende sig;

Men det er først to kapitler senere, at Peter som den første regner ud, at Jesus er Kristus:

Markus 8,29 Så spurgte han dem: "Men I, hvem siger I, at jeg er?" Peter svarede: "Du er Kristus."
Markus 8,30 Og han forbød dem at sige dette om ham til nogen.

Og det var først til allersidst — efter genopstandelsen — at Jesus åbnede deres sind, så de kunne forstå Skrifterne:

Lukas 24,45 Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skrifterne,

Det kunne have været sjovt at være en flue på væggen. Hvad var det i grunden for en »Guds riges hemmelighed«, Jesus skulle havde givet dem?

Og hvilket budskab mon de havde prædiket for folket, inden de vidste, at Jesus var Kristus, og inden de forstod Skrifterne?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Markus, Lukas