Hvaba?? Kan man undgå at havne i Helvede? Hvaba??

Hvordan man undslipper helvede.
Afladshandel

Gud elsker os alle så meget, at bare du tror på Jesus, slipper du for at komme i Helvede. For således elskede Gud verden:

Johannes 3,16 For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Men desværre. Hvis ikke ens navn står i Livets Bog, ryger man alligevel i Helvede:

Åbenbar. 20,15 Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.

Og hvornår blev Livets Bog skrevet? Det skete for meget længe siden, ved verdens grundlæggelse. Så dét løb er for længst kørt:

Åbenbar. 13,8 Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver, hvis navn ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog.

Åbenbar. 17,8 Dyret, du har set, var og er ikke mere, og det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navne ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, vil undres, når de ser dyret, som var og ikke er og vil komme.

Kristen bortforklaring #1

Med hensyn til Åbenbaringen 13,8 kan den græske tekst oversættes således, at "fra verdens grundlæggelse" ikke henviser til Livets Bog, men til det slagtede lam:

Åbenbaringen 13,8 Og de skulle tilbede det alle, som boe paa jorden, hvis navne ikke ere skrevne i livsens bog, som er Lammets, der er slagtet, fra verdens grundvold blev lagt.
(Dansk oversættelse fra 1814)

På den fikse måde siger verset altså ikke noget om, hvornår Livets Bog er skrevet.

Men det skaber en ny selvmodsigelse: Blev "lammet" slagtet under Pontius Pilatus eller før verdens skabelse?

Kristen bortforklaring #2

I forlængelse af den forrige bortforklaring kan man ikke bruge samme trick for Åbenbaringen 17,8, hvor den græske tekst er sværere at jonglere med.

Men så kan man påstå at vers 13,8 "præciserer" vers 17,8. For en Sand Kristen™ findes der ikke selvmodsigelser, kun præciseringer.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Johannes, Åbenbaringen