Hvaba?? Kan man undgå at havne i Helvede? Hvaba??

Hvordan man undslipper helvede.
Afladshandel

Gud elsker os alle så meget, at bare du tror på Jesus, slipper du for at komme i Helvede. For således elskede Gud verden:

Johannes 3,16 For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Men desværre. Hvis ikke ens navn står i Livets Bog, ryger man alligevel i Helvede:

Åbenbar. 20,15 Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.

Og hvornår blev Livets Bog skrevet? Det skete for meget længe siden, ved verdens grundlæggelse. Så dét løb er forlængst kørt:

Åbenbar. 13,8 Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver, hvis navn ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog.

Åbenbar. 17,8 Dyret, du har set, var og er ikke mere, og det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navne ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, vil undres, når de ser dyret, som var og ikke er og vil komme.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Johannes, Åbenbaringen