Hvaba?? Var der nødlidende blandt de kristne i Jerusalem? Hvaba??

Var der fattige blandt de kristne?
De fattige

Nej, der var ingen nødlidende. Kristendommen var en slags pyramidespil, hvor de tusinder af nye kristne gav alt til kirkens ledelse:

Apostl. G. 4,34 Der var da heller ikke nogen nødlidende iblandt dem, for de, som ejede jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de fik ind,
Apostl. G. 4,35 og lagde dem for apostlenes fødder; pengene blev så fordelt til hver enkelt efter behov.

Ja, Paulus brugte mange kræfter på at samle ind til de fattige i Jerusalem:

Romerne 15,25 Men nu rejser jeg til Jerusalem med hjælp til de hellige.
Romerne 15,26 Makedonien og Akaja har nemlig besluttet, at de vil samle ind til en fællesgave til de fattige blandt de hellige i Jerusalem.
[.. .. ..] [. . .]
Romerne 15,31 for at jeg kan reddes fra dem i Judæa, der vægrer sig ved at tro, og for at den hjælp, jeg har med til Jerusalem, kan blive vel modtaget af de hellige.

Kommentar

Umiddelbart ligner det en af de sædvanlige modsigelser med skønmaleriet i Apostlenes Gerninger. Paulus' epistle viser, at meget af hans tid gik med at rejse rundt i diasporaen og samle ind til de fattige i Jerusalem: Romerne 15,25-31 (citeret foroven); Galaterne 2,10; 1 Korintherne 16,1-3 og 2 Korintherne 8,1-24.

Men forfatteren af Apostlenes Gerninger nøjes ikke med at modsige Paulus' epistle, han modsiger også sig selv. For senere i Apostlenes Gerninger ankommer Paulus bundet af Helligånden til Jerusalem og bliver arresteret. Her nævner han den indsamling, som ifølge Apostlenes Gerninger ikke skulle eksistere:

Apostl. G. 24,17 Men efter flere års forløb er jeg kommet for at give almisser til mit folk og for at ofre.

Hvorfor skulle Paulus bruge flere år på at samle almisser til Jerusalem, hvis ingen led nogen nød?

Galaterne 2,10: Kun skulle vi huske på deres fattige, hvad jeg netop har bestræbt mig for at gøre.
1 Korintherne 16,1: Hvad angår indsamlingen til de hellige, så skal også I gøre sådan, som jeg har forordnet det for menighederne i Galatien.
1 Korintherne 16,2: Den første dag i ugen skal I hver især samle sammen og lægge så meget til side, som han har råd til, så der ikke først skal foretages indsamlinger, når jeg er kommet.
1 Korintherne 16,3: Når jeg kommer, vil jeg give dem, I udpeger, breve med og sende dem til Jerusalem med jeres gave;
[. . .]
2 Korintherne 8,3: For de gav efter evne, ja, over evne, det kan jeg bevidne; på eget initiativ har de
2 Korintherne 8,4: indtrængende bedt os om at måtte være med i gaven til de hellige.
2 Korintherne 8,5: De gjorde ikke blot sådan, som vi havde håbet, nej, de gav sig selv ved Guds vilje, først til Herren og så til os,
2 Korintherne 8,6: så vi har bedt Titus om at bringe indsamlingen hos jer til afslutning, sådan som han tidligere satte den i gang.
2 Korintherne 8,7: Men ligesom I er rige på alt, på tro og tale og kundskab og al beslutsomhed og på den kærlighed, vi har vakt hos jer, må I også vise jeres rigdom i denne indsamling.
[. . .]
2 Korintherne 8,10: Men min mening giver jeg hermed til kende. Det er til jeres eget bedste, da I jo allerede i fjor ikke blot satte indsamlingen i gang, men også satte al jeres vilje ind på den.
2 Korintherne 8,11: Bring den nu også til afslutning, for at I kan fuldføre efter evne på samme måde, som I så beredvilligt begyndte.
2 Korintherne 8,12: For når den gode vilje er til stede, påskønnes den i forhold til, hvad man evner, ikke i forhold til, hvad man ikke evner.
[. . .]
2 Korintherne 8,19: og ikke blot det: han er også blevet valgt af menighederne til at være vores ledsager med denne gave, som vi overbringer til Herrens ære og for at vise vores gode vilje.
2 Korintherne 8,20: For vi vil undgå, at nogen bagtaler os på grund af den store sum, vi overbringer;

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, Romerne, Paulus