Hvaba?? Ær din Far og Mor Hvaba??

Kristen tegneserie: Jesus skal til at belære farisæerne. Det ser ud som om, han giver dem fingeren.
Jesus giver fingeren til farisæerne

Jesus elskede at skælde farisæerne ud:

Matthæus 15,3 Men han svarede dem: "Hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld?
Matthæus 15,4 For Gud har sagt: 'Ær din far og din mor!' og: 'Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.'

Tænk, at de onde farisæere ikke engang kunne finde ud af at ære deres far og mor, når det var et af De Ti Bud, og Gud selv havde sagt det.

Men hvordan var det nu med Jesus selv? Han nægtede en af sine disciple at vise sin far den sidste ære:

Lukas 9,59 Og Jesus sagde til en anden: »Følg mig!« Men han svarede: »Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far
Lukas 9,60 Men Jesus sagde til ham: »Lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige.«

Desuden krævede han af sine disciple, at de skulle hade deres far og mor

Lukas 14,26 Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.

Kristne bortforklaringer
Med hensyn til det sidste punkt — at disciplene skulle hade deres far og mor — er den mest populære forklaring den sædvanlige med, at "ordene betyder noget andet". I dette vers betyder "hade" ikke "hade", men "elske mindre". Dermed påstås det, at Jesus kun krævede, at de skulle elske forældrene mindre, end de elskede Jesus.

Vi ateister bliver tit beskyldt for at Gud, men her kan vi svare, at vi hader ikke Gud, vi elsker ham bare mindre.

Brug evt. konkordansen til at undersøge det ord, der oversættes til "at hade": G3404 / miseo (klik på "Nestle-Aland").

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, De Ti Bud