Hvaba?? Eunukken fra Etiopien Hvaba??

Apostlenes Gerninger 8,27: og see, der var en Æthioper, en Gilding
Selvkastration

Udenfor Jerusalem mødte Filip en etiopisk eunuk — eller en "Gilding", som det hed i oversættelsen fra 1897. Denne eunuk havde været i Jerusalem for at tilbede:

Apostl. G. 8,27 Og han stod op og gik hen; og see, der var en Æthioper, en Gilding, en mægtig Mand hos Candace, Æthiopernes Dronning, som var sat over al hendes Skat; han var kommen til Jerusalem for at tilbede.
Apostl. G. 8,28 Og han drog hjem og sad paa sin Vogn og læste Propheten Esaias.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Men hvordan kan denne eunuk være »kommen til Jerusalem for at tilbede«? Har forfattere glemt, hvad det står i Moseloven?

5 Mosebog 23,2 Ingen, der har fået sine testikler knust eller sit lem skåret af, har adgang til Herrens forsamling.

Hvis præsterne havde lukket eunukken ind i templet »for at tilbede«, ville de have brudt Moseloven.

Kristen bortforklaring #1

Standardbortforklaringen er, at "ordene betyder noget andet". Typisk vil man få at vide, at "eunuk" betyder "hofmand".

Men for det første står der "eunouchos i den græske originaltekst. Man behøver ikke det store kørekort i oldgræsk for at se, at "eunouchos" er det samme ord som det danske "eunuk" (se evt. konkordansen).

For det andet bruger Det Nye Testamente det samme ord, når Jesus taler om eunukker for Paradis. I dette tilfælde bliver "eunouchos" oversat til "uegnet". Hvis "ordene betyder noget andet", kunne de kristne så ikke i det mindste blive enige med sig selv om, hvad ordet skal forestille at betyde.

Kristen bortforklaring #2

I forlængelse af den forrige bortforklaring kan man pege på Det Gamle Testamente, hvor det hebraiske ord "sâris" i flæng oversættes til kastreret (eksempel: Esajas 56,3) eller hofmand (eksempel: 1 Mosebog 39,1). Faktisk står der i Septuaginta i 1 Mosebog 39,1, at Potifar var en "eunouchos", og han havde som bekendt en kone.

Med kristen logik kan man altså bruge rod i Det Gamle Testamente til at skabe "præcedens" for rod i Det Nye Testamente.

Men med hensyn til Potifars kone vil gode og lærde kristne fortælle, at der ikke var noget til hinder for, at eunukker havde koner:

The word "saris", translated officer, signifies a eunuch; and lest any person should imagine that because this Potiphar had a wife, therefore it is absurd to suppose him to have been a eunuch, let such persons know that it is not uncommon in the east for eunuchs to have wives, nay, some of them have even a harem or seraglio where they keep many women, though it does not appear that they have any progeny; and probably discontent on this ground might have contributed as much to the unfaithfulness of Potiphar's wife, as that less principled motive through which it is commonly believed she acted.
(Commentary on the Bible by Adam Clarke. Om 1 Mosebog 37,36)

It seems very strange that a eunuch should be married as we learn of Potiphar in this chapter. Two possibilities confront us, and the choice between them is difficult. It actually happened in days of old that eunuchs had wives. On the other hand, the term "eunuch" (saris) very likely lost its original meaning and came to signify: prominent court officials.
(Dr. Herbert Carl Leupold, Exposition of Genesis)

Eunukker kunne altså sagtens samle sig et helt harem af koner, hvis de havde lyst til det. Man kan jo godt samle på biler, selvom man ikke har kørekort. Og for den sags skyld kunne Potifar jo have været gift, inden han blev kastreret.

Som Clarke gør opmærksom på (og som Thomas Mann også er inde på i bogen "Joseph und seine Brüder") kunne det også være med til at forklare, hvorfor Potifars frustrerede kone lagde an på Josef.

1 Mosebog 39,1: Da Josef var blevet bragt ned til Egypten, blev han af ismaelitterne, der havde bragt ham med derned, solgt til Faraos hofmand, egypteren Potifar, chefen for livvagten.

(Eksempel på, at "sâris" oversættes til "hofmand")
Esajas 56,3: Den fremmede, der har sluttet sig til Herren, skal ikke sige: "Herren vil udskille mig fra sit folk;" den kastrerede skal ikke sige: "Jeg er et udtørret træ."

(Eksempel på, at "sâris" oversættes til "kastreret")
1 Mosebog 39,1: iôsêph de katêchthê eis aigupton kai ektêsato auton petephrês o eunouchos pharaô archimageiros anêr aiguptios ek cheiros ismaêlitôn oi katêgagon auton ekei
(Septuaginta)
1 Mosebog 1,28: Og Gud velsignede dem og sagde til dem: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!"

Kristen bortforklaring #3

Den sidste velprøvede bortforklaring er simpelthen at forfalske teksten, så der står det, der burde stå. Ifølge Bibelselskabet:

Apostl. G. 8,27 Og Filip brød op og gik. Der var en etiopier, en mægtig hofmand hos etiopiernes dronning Kandake, som forvaltede alle hendes skatte; han var kommet til Jerusalem for at tilbede
[. . .] [. . .]
Apostl. G. 8,34 Hofmanden spurgte Filip: "Jeg beder dig sige mig, hvem er det, profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden?"
[. . .] [. . .]
Apostl. G. 8,36 Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde: "Se, dér er vand, hvad hindrer mig i at blive døbt?"
[. . .] [. . .]
Apostl. G. 8,38 Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og hofmanden, og Filip døbte ham.
Apostl. G. 8,39 Men da de kom op af vandet, bortrykkede Herrens ånd Filip, og hofmanden så ham ikke mere; han fortsatte sin rejse med glæde.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Hokus pokus. Eunukken er hofmand, og der er ingen selvmodsigelser i Bibelen.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 5 Mosebog, Apostlenes Gerninger, GT kontra NT, Septuaginta