Hvaba?? Var det ham eller hende, der gik ind til byen? Hvaba??

Han eller hun? Ruth var i øvrigt stammor til Jesus
Østrig

Ruth var stammor til Jesus. Hendes mand gav hende seks mål byg, og i oversættelsen fra 1931 står der, at Ruth bagefter gik ind i byen:

Rut 3,15 Derpå sagde han: "Tag og hold det Klæde frem, du har over dig!" Og da hun holdt det frem, afmålte han seks Mål Byg og lagde det på hende. Så gik hun ind i Byen.
(Den forrige danske oversættelse)

I den nyeste oversættelse, var det derimod ikke Ruth, men manden, der gik ind i byen:

Rut 3,15 Så sagde han: "Tag det slag, du har over dig, og hold det frem." Det gjorde hun, og han øste seks mål byg op i det og gav hende det på ryggen. Så gik han ind til byen.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Kommentar

Var det Ruth eller hendes mand, der gik ind til byen? Dette banale spørgsmål er en af Bibelens største mysterier.

Da den berømte King James Bibel blev udgivet i 1611, fordelte kongen arbejdet på to trykkerier. Det ene trykkeri valgte at skrive: »and he went into the citie«, mens det andet valgte at skrive: »she went«. De næste tre år arbejdede de to trykkerier parallelt med at udgive Bibler, der i dag kendes som henholdsvis "The Great He Bible" og "The Great She Bible". Efter tre år blev man enige om at vælge den kvindelige form: (Ruth 3,15).

Problemet var og er ikke let at løse, for selvom de fleste hebraiske manuskripter siger "han", gælder det ikke alle. Mange hebraiske manuskripter skriver "hun", og det står der også i nogle af de trykte hebraiske tekster ligesom i den gamle Vulgata og i den syriakiske oversættelse. Det hjælper ikke at kigge i den græske teksttradition, Septuaginta, for der står hverken "han" eller "hun" — udsagnsordet er bare bøjet i tredje person ental: (Ruth 3,15).

400 år senere er der stadig ikke fundet nogen løsning. King James Bibel har haft en stor indflydelse, så mange engelske Bibler foretrækker "she", men der står alligevel "he" i en lang række udbredte Bibler, såsom NIV, ASV og NRSV.

Som citaterne foroven viser, er problemet heller ikke løst her i Danmark.

Kristen bortforklaring #1

Hvis man bor i de engelsktalende lande, og hører til dem, der ikke kan indrømme, at der er fejl i Bibelen, er sagen klar. Som sagt valgte udgiverne af King James Bibel allerede i 1614, at den rigtige version var »and she went into the citie«, og derfor kan versionen med "he" rubriceres som en kortlivet trykfejl, der blev rettet for 400 år siden.

Men det er bare ikke godt nok. Størstedelen af de hebraiske manuskripter siger "han", så King James Bibel er i modstrid med originalteksten.

Vi må heller ikke glemme, at det var manden, der ankom til byen: »Boaz var gået op til byporten og havde sat sig der […]« (Ruth 4,1).

Kristen bortforklaring #2

Hvis man er i den modsatte grøft: En typisk kristen, der ikke går op i Bibelen, vil man holde sig til mantraet om, at »Ingen af kristendommens grundlæggende doktriner hviler på de omstridte læsninger«. Som moderne kristen er man kold i en vis legemsdel, når det gælder de jødiske myter i Det Gamle Testamente (Titus 1,14).

Men hvorfor tager man så ikke og river hele Ruths Bog ud af Bibelen?

Titus 1,14: og ikke give sig af med jødiske myter og bud fra mennesker, der vender sig bort fra sandheden.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Ruth, Septuaginta