Hvaba?? Var Jesus den genopstandne Johannes Døber? Hvaba??

Johannes Døberen mistede sit hoved. Men genopstod han som Jesus?
Johannes Døberen

Evangelierne starter med, at Jesus bliver døbt af Johannes Døberen. Senere bliver Johannes Døberen halshugget (billedet til højre), og først da starter Jesus' egen mission.

Men tilsyneladende gik der rygter om ham: Man mente, Jesus var den genopstandne Johannes Døberen:

Markus 8,27 Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Cæsarea Filippi; og på vejen spurgte han sine disciple: "Hvem siger folk, at jeg er?"
Markus 8,28 De svarede: "Johannes Døber, og andre siger Elias, og andre igen, at du er en af profeterne."

Også Herodes erklærede straks, at Jesus var den genopstandne Johannes Døberen:

Markus 6,14 Kong Herodes hørte om Jesus, for hans navn var blevet kendt, og folk sagde: "Det er Johannes Døber, der er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham."
Markus 6,15 Men andre sagde: "Det er Elias," og andre igen sagde: "Det er en profet ligesom en af de gamle profeter."
Markus 6,16 Da Herodes hørte det, sagde han: "Den Johannes, jeg har halshugget, han er stået op!"

Hvorfor bliver Johannes pludselig slået i hartkorn med Elias og de andre profeter fra den fjerne fortid? Johannes var død for få måneder siden, mens Elias havde levet ca. 900 år tidligere.

Johannes var kun et halvt år yngre end Jesus (Lukas 1,26) — det er derfor, vi fejrer Sankthansaften et halvt år før Jesus' fødselsdag i julen. Hvordan skulle Johannes kunne blive genfødt som en mand, der kun var ½ år yngre end ham selv?

Og hvordan kunne folk tro, at en mand, der kun havde været død i få måneder var blevet genfødt i skikkelse af en mand, Jesus, der var mellem 30 og 50 år gammel? Hvis Johannes var blevet genfødt, ville han stadig have været et spædbarn på få måneder.

Hvor fedt er det lige at genopstå i kødet, efter at man er blevet halshugget?
St. Denis

Kristen bortforklaring #1

Den nemme bortforklaring, at folk tog fejl. De vidste ikke, hvordan Johannes så ud, hvor længe siden det var, han var død, og at han var blevet halshugget.

Men den bortforklaring er for letkøbt. Bibelen fortæller os, at »hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham« (Markus 1,5), så der burde stadig være nogen, der kunne huske ham. Herodes har også været fuldstændig klar over, hvornår Johannes døde, eftersom det var Herodes, der fik ham halshugget.

Genopstandelse i kødet.
Den vantro Thomas

Kristen bortforklaring #2

Det er muligt, at folk ikke tænkte på reinkarnation, men på kødets genopstandelse. Men det gør sagen meget værre.

En ting er, at Jesus selv genopvækkede Lazarus, den 12-årige pige og enkens søn, efter at de var "hensovede". Men Johannes var ikke hensovet, han var halshugget (billedet øverst til højre), og det ser ret dramatisk ud, når folk, der er blevet halshuggede, genopstår (billedet til højre).

Som bekendt havde Herodes givet Johannes' hoved til sin svigerdatter, og bagefter begravede Johannes' disciple resterne af liget.

En ting er, at folk ikke har bemærket, at "den nye Johannes" ikke var klædt i kamelhår, ikke havde et læderbælte om livet og ikke havde munden fyldt med græshopper (Markus 1,6), men de må da have set, at Jesus i modsætning til Johannes havde et hoved placeret øverst på kroppen.

Da Jesus selv genopstod senere, havde han stadig naglemærker i hænderne og stiksår i siden (billedet til venstre). Hvis Johannes havde opstået efter at være blevet halshugget, ville han stadig have været et hoved kortere.

Kristen bortforklaring #3

Allerede forfatteren af Matthæusevangeliet har kunnet se problemet. Når Matthæus kopierer Markus, bliver teksten ændret fra »Hvem siger folk, at jeg er?« (Markus 8,27, citeret foroven) til »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?«

Matthæus 16,13 Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: "Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?"
Matthæus 16,14 De svarede: "Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne."

Dermed forsvinder selvmodsigelsen. Det er ikke længere et spørgsmål, om hvorvidt en konkret fysisk person, Jesus, er den samme som en for længst afdød eller nyligt afdød profet. Istedet gælder det om, hvem der er folkets kandidat til den mystiske titel, Menneskesønnen.

Kristen bortforklaring #4

Problemet med bortforklaring #3 er, at der så kommer en selvmodsigelse mellem Markus og Matthæus: Sagde Jesus »jeg« eller »Menneskesønnen«?

Derfor var Biblerne forfalskede i gamle dage. En from forfalsker havde tilføjet ordet "mig" i den græske tekst:

Matthæus 16,13 Men der Jesus var kommen i Egnen af Cæsarea Philippe, spurgte han sine Disciple ad og sagde: hvad sige Menneskene mig, Menneskens Søn, at være?
(Dansk oversættelse fra 1897)

Se evt. de 6.000 forfalskninger i Det Nye Testamente.

Kristen bortforklaring #5

Forfatteren af Lukasevangeliet har også kunnet se problemet. Når Lukas kopierer Markus, bliver teksten ændret, så Herodes ikke mente, Jesus var den genopstandne Johannes Døberen

Lukas 9,7 Landsfyrsten Herodes hørte om alt det, som skete, og han vidste ikke, hvad han skulle tro, for nogle sagde, at Johannes var stået op fra de døde,
Lukas 9,8 andre, at Elias havde vist sig, og andre igen, at en af de gamle profeter var opstået.
Lukas 9,9 Men Herodes sagde: "Johannes har jeg ladet halshugge. Hvem er så han, som jeg hører sådanne ting om?" Og han ville gerne møde ham.

I denne udgave er Herodes udmærket klar over, at ikke Jesus kan være Johannes, og derfor ville Herodes gerne møde Jesus.

Markus 1,5: Og hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder.
Lukas 1,26: Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret,
Markus 1,6: Johannes gik klædt i kamelhår og havde et læderbælte om livet, og han levede af græshopper og vildhonning.

Eksternt Link

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, Textus Receptus, De synoptiske evangelier, Forfalskninger