Hvaba?? Genopstår man i sit gamle legeme? Hvaba??

Genopstår man i sit gamle legeme med de gamle skader?
Fisk

Paulus forsikrer, at når man genopstår efter døden, får man et helt nyt, himmelsk legeme:

1 Korintherne 15,35 Nogen vil sikkert indvende: »En død kan da umuligt genopstå? Hvad for en krop vil han stille med?«
[.. .. ..] [. . .]
1 Korintherne 15,42 Det, der sker i naturen, kan sammenlignes med det, der sker, når de døde genopstår. Det, der lægges i jorden, er forgængeligt; det, der opstår, er uforgængeligt.
1 Korintherne 15,43 Det, der lægges i jorden, skammer man sig ved; det, der opstår, er herligt. Det, der lægges i jorden, er magtesløst; det, der opstår, er fuldt af kraft.
1 Korintherne 15,44 Der lægges et fysisk legeme ned, men der opstår et åndeligt legeme. Når der findes et fysisk legeme, må der også findes et åndeligt.
[.. .. ..] [. . .]
1 Korintherne 15,48 Alle mennesker har den samme slags legeme som Adam, et jordisk legeme, men alle, der hører Kristus til, vil få samme slags legeme som ham, et himmelsk legeme.
1 Korintherne 15,49 Siden vi har haft et jordisk legeme, så skal vi også have et himmelsk legeme.
1 Korintherne 15,50 Hør godt efter, venner: Et fysisk menneske af kød og blod er ikke i stand til at komme ind i det himmelske rige. Det forgængelige kan ikke få del i det uforgængelige.
1 Korintherne 15,51-52 Lad mig fortælle jer en åbenbaring, jeg har fået om, hvad der vil ske, når den sidste trompet lyder, og Jesus kommer igen: Vi skal ikke alle sove ind, men alle vil få et nyt legeme. Det vil ske i et nu, i et øjeblik. Når trompeten lyder, vil alle de døde kristne opstå med nye uforgængelige legemer, og vi andre, som stadig lever, vil blive totalt forvandlet.
1 Korintherne 15,53 Det her forgængelige legeme må nødvendigvis forvandles til et uforgængeligt legeme.
(Bibelen på Hverdagsdansk)

2 Korintherne 5,1 Vi har en jordisk krop som en midlertidig bolig for vores ånd. Og vi ved, at når den krop engang er gået til grunde, vil vi få et nyt, himmelsk legeme. Det bliver en evig bolig, som ikke er bygget af menneskehænder.
2 Korintherne 5,2 Midt i alle vores kvaler med den jordiske krop længes vi efter den dag, hvor vi skal iklædes et himmelsk legeme.
2 Korintherne 5,3 Når det sker, er vi fri for at være som afklædte ånder uden et legeme at opholde os i.
2 Korintherne 5,4 Vores jordiske krop kan få os til at stønne og sukke, men vi vil alligevel ikke så gerne miste den. Vi længes derimod efter at blive iklædt det nye legeme, så det nuværende liv, der ender i døden, kan erstattes af det evige liv.
2 Korintherne 5,5 Det er Guds plan for os, at vi skal få sådan et åndeligt, himmelsk legeme, og han har givet os Helligånden som en forsmag på det himmelske liv.
(Bibelen på Hverdagsdansk)

Den vantro Thomas
Thomas Tvivleren

Men de kristne tror på kødets genopstandelse.

Da Jesus genopstod, var det i sin gamle krop, der havde stadig naglemærker i hænderne og stiksår i siden:

Johannes 20,24 Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom.
Johannes 20,25 De andre disciple sagde til ham: "Vi har set Herren." Men Thomas sagde til dem: "Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke."
Johannes 20,26 Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde: "Fred være med jer!"
Johannes 20,27 Derpå sagde han til Thomas: "Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende."

Så hvem har ret? Genopstår man i sit gamle legeme med de gamle skader? Eller får man et nyt, frisk legeme?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Johannes, 1 Korintherne, 2 Korintherne, Paulus