Hvaba?? Var Ana søn, datter eller bror til Sibeon? Hvaba??

Bror, søn eller datter?
Lesbisk hår

Ana var datter af Sibeon (og mor til Oholibama, der blev gift med Esau):

1 Mosebog 36,2 Esau tog sig Hustruer af Kanaans Døtre: Ada, Elons, den Hethiters Datter, og Oholibama, Anas Datter, Sibeons, den Heviters Datter,
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 36,14 Og disse vare Sønner af Oholibama, som var Anas Datter, Sibeons Datter, Esaus Hustru; og hun fødte Esau Jeus og Jaelam og Kora.
(Dansk oversættelse fra 1919)

Nej, Sibeon var bror til Ana:

1 Mosebog 36,20 Dette er horitten Se'irs sønner, som boede i landet: Lotan, Shobal, Sib'on, Ana,

Nej, Nej, Ana var søn af Sibeon (og far til Oholibama):

1 Mosebog 36,24 Dette er Sib'ons sønner: Ajja og Ana. Det var den Ana, som fandt de varme kilder i ørkenen, da han vogtede sin far Sib'ons æsler.
1 Mosebog 36,25 Dette er Anas børn: Dishon og Oholibama, Anas datter.

1 Krønikebog 1,40 Shobals sønner var: Aljan, Manahat, Ebal, Shefi og Onam. Sib'ons sønner var: Ajja og Ana.

Kristen bortforklaring #1

Den sædvanlige bortforklaring er enten, at folk havde mange navne dengang, eller at mange folk havde samme navn.

Den slags kan bortforklare alt. Også at Sibeon er hevit i vers 2 og horit i vers 20. Jo flere selvmodsigelser der er, jo mere viser det bare, at der er tale om forskellige mennesker.

Men for det første lyder det ikke troværdigt, at Sibeon skulle have en datter og en søn og en bror med samme navn. For det andet lyder det heller ikke sandsynligt, at både brormand Ana og søster Ana havde en datter ved navn Oholibama.

Kristen bortforklaring #2

Bibelselskabet redder selvmodsigelsen ved at ændre i oversættelsen, så Ana bliver en mand.

1 Mosebog 36,2 Esau giftede sig med kana'anæiske kvinder: Ada, datter af hittitten Elon, Oholibama, datter af hivvitten Sib'ons søn Ana,
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 36,14 Dette er Esaus kone Oholibamas sønner; hun var datter af Sib'ons søn Ana: Hun fødte ham Je'ush, Jalam og Kora.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Bibelselskabet kunne naturligvis ikke drømme om at forklare deres handlinger, men en mulig bortforklaring kunne være, at der står "søn" i de samaritanske, græske og syriakiske udgaver af Mosebøgerne.

Bibelselskabet har åbenbart besluttet, at for disse to vers er den hebraiske tekst ikke så guddommeligt inspireret, som de andre versioner.

Den oplagte mulighed er jo også, at samaritanerne, grækerne og syrerne har "forbedret" deres tekster netop for at undgå selvmodsigelsen med Anas køn.

Kristen bortforklaring #3

Jehovas Vidner (og NIV) har en lidt anderledes løsning: De retter "datter" til "sønnedatter", men det skal næppe forstås, som at Ana er sønnedatter. Meningen er snarere, at man skal læse teksten, som om Oholiba'ma er sønnedatter af Zi'beon, hvormed Ana bliver en mand.

1 Mosebog 36,2 Esau tog sine hustruer af Ka'na’ans døtre: A'da, hetitten E'lons datter, og Oholiba'ma, A'nas datter, hivvitten Zi'beons sønnedatter,
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 36,14 Og dette var Oholiba'mas, A'nas datters, Zi'beons sønnedatters, Esaus hustrus, sønner: med tiden fødte hun Je'usj og Ja'lam og Ko'ra til Esau.
(Ny verden / Jehovas vidner)

Jehovas Vidner skriver i en fodnote til 1 Mosebog 36,2: »Ordr.: „en datter af Ana, en datter af . . . Zibeon“, M; SamLXXSy: „. . . Ana, søn af . . . Zibeon“. Jf. v. 24«.

Det vil sige, at først er der en erkendelse af, at der burde stå "datter af"; derefter en oplysning om, at de samariske, græske og syriakiske udgaver af Mosebøgerne siger "søn af", og til sidst en henvisning til 1 Mosebog 36,24, hvor Ana jo er en mand.

Men det forklarer jo ingenting: Hvis teksterne ikke kan bestemme sig for "søn" eller "datter", hvorfor skriver Jehovas Vidner så "sønnedatter"?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Septuaginta, Stamtavler, Forfalskninger