Hvaba?? Købt og Solgt to gange Hvaba??

Josefs 11 brødre kaster ham i en cisterne.
Josef og hans brødre

Josefs brødre kaster ham i en cisterne og vil sælge ham som slave:

1 Mosebog 37,24 Så tog de ham og kastede ham i cisternen; den var tom, der var ikke vand i den.
1 Mosebog 37,25 Så satte de sig ned og spiste. Da de så op, fik de øje på en ismaelitisk karavane, der kom fra Gilead; kamelerne var læsset med tragakant-gummi, storax-balsam og ladanum-harpiks, som de skulle ned til Egypten med.
1 Mosebog 37,26 Da sagde Juda til sine brødre: "Hvilken fordel har vi af at slå vores bror ihjel og skjule drabet?
1 Mosebog 37,27 Kom, lad os sælge ham til ismaelitterne. Vi vil ikke lægge hånd på ham; han er jo vores kødelige bror." Det gik brødrene med til.
1 Mosebog 37,28 Nogle midjanitiske handelsmænd kom forbi. De trak Josef op af cisternen og solgte ham for tyve sekel sølv til ismaelitterne, som tog ham med til Egypten.

Historien er rodet: I vers 27 vedtager brødrene at sælge Josef til ismaelitterne, men i vers 28 trækker nogle midjanitiske handelsmænd Josef op af cisternen — åbenbart for øjnene af de 11 brødre, der sad ned og spiste (vers 25). Midjanitterne gør det, brødrene selv ville have gjort, og sælger Josef til ismaelitterne.

Som om historien ikke allerede er rodet nok, så sælger midjanitterne ham i Egypten til Faraos hofmand Potifar, chefen for livvagten, selvom de ifølge vers 28 allerede havde solgt ham til ismaelitterne:

1 Mosebog 37,36 Midjanitterne solgte ham i Egypten til Faraos hofmand Potifar, chefen for livvagten.

Og lidt senere bliver den stakkels Josef solgt endnu en gang til Potifar i Egypten, denne gang af ismaelitterne:

1 Mosebog 39,1 Da Josef var blevet bragt ned til Egypten, blev han af ismaelitterne, der havde bragt ham med derned, solgt til Faraos hofmand, egypteren Potifar, chefen for livvagten.

Det er den slags, der viser, at Mosebøgerne er skrevet af mange forfattere. For en detaljeret forklaring, se Josef og hans brødre.

Kristen bortforklaring #1

Strengt taget er vers 28 lidt tvetydigt: »De trak Josef op af cisternen«. Hvem er "de"? De midjanitiske handelsmænd eller Josefs brødre fra det forrige vers?

Nogle oversættelser lader begge muligheder stå åbne:

1 Mosebog 37,27 Lad os hellere sælge ham til Ismaeliterne og ikke lægge Hånd på ham; han er jo dog vor Broder, vort Kød og Blod!" Og hans Brødre gik ind på Forslaget.
1 Mosebog 37,28 Da nu midjanitiske Købmænd kom der forbi, trak de Josef op af Cisternen. Og de solgte Josef til Ismaeliterne for tyve Sekel Sølv, og disse bragte ham så til Ægypten.
(Den forrige danske oversættelse)

Kristen bortforklaring #2

I forlængelse af forrige bortforklaring er der enkelte oversættelser, der fusker og tilføjer ordene "Josefs brødre" for at være helt sikre på, at vi får den rette forståelse.

1 Mosebog 37,28 So when the Midianite merchants passed by, Joseph's brothers pulled him out of the cistern and sold him to the Ishmaelites for twenty pieces of silver. The Ishmaelites then took Joseph to Egypt.
(New English Translation (NET))

Oversætteren skriver i en fodnote: »Heb "they drew and they lifted up." The referent (Joseph's brothers) has been specified in the translation for clarity; otherwise the reader might assume the Midianites had pulled Joseph from the cistern (but cf. NAB)«.

Altså: Den hebraiske tekst siger, "de" trak ham op, men »Joseph's brothers« er tilføjet netop for, at læseren ikke skal tro, det var midjanitterne.

Men denne kunstige tekst giver ingen mening. Hvorfor skulle brødrene vente på de midjanitiske handelsmænd, før de trak Josef op af brønden igen og solgte ham til ismaelitterne?

Kristen bortforklaring #3

En tredje oversættelse bytter om på de to halvdele af verset:

1 Mosebog 37,28 They sold Joseph to the Ishmaelites for twenty pieces of silver. Some Midianite traders passed by, and they pulled Joseph up out of the cistern and took him to Egypt.
(New American Bible)

Først solgte brødrene Josef til ismaelitterne, og bagefter kom midjanitterne og trak ham op af brønden (for øjnene af hans nye ejere?).

Det er svært at se, at det skulle ændre noget. Og det forklarer jo stadig ikke, at Josef blev solgt to gange i Egypten.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten, Forfalskninger