Hvaba?? Eksisterer Helvede? Hvaba??

Helvede indtil onsdag 28 juli 1999.
Pascals væddemål

Den ufejlbarlige pave JP II afskaffede Helvede onsdag 28 juli 1999 og erklærede, at Helvede var »smerte, frustration og tomhed i et liv uden Gud. Snarere end et fysisk sted, er Helvede en tilstand for dem, der frivilligt og definitivt separerer sig selv fra Gud«.

Ikke desto mindre kommer vi ikke uden om, at der er mange steder i Bibelen, hvor der trues med ild og evig pinsel:

Markus 9,43 Og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet end med begge hænder i behold at komme i Helvede, til den uudslukkelige ild,
Markus 9,44 hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes.
Markus 9,45 Og hvis din fod bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå halt ind til livet end med begge fødder i behold at kastes i Helvede,
Markus 9,46 hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes.
Markus 9,47 Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud; du er bedre tjent med at gå ind i Guds rige med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvede,
Markus 9,48 hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes.

Esajas 66,24 Og de skal gå ud og se på ligene af dem, der brød med mig. For deres maddiker dør ikke, og deres ild slukkes ikke. De skal være til afsky for alle mennesker.

Lukas 16,23: "Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes […]"
Abraham og Lazarus

Lukas 16,22 Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet.
Lukas 16,23 Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød.
Lukas 16,24 Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer.

Judas 1,7 og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig ild.

Matthæus 13,41 Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud,
Matthæus 13,42 og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og tænderskæren.

Matthæus 25,41 Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 25,46 Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv."

Åbenbaring 14,10 skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.
Åbenbaring 14,11 Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.

Åbenbaring 20,10 Og Djævelen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.
[.. .. ..] [. . .]
Åbenbaring 20,14 Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen.
Åbenbaring 20,15 Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.

Nej, ingen ryger i Helvede, for Jesus har frelst alle mennesker i hele verden: Jesus er blevet en løsesum for os alle.

1 Korintherne 15,22 For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus.

1 Timotheus 4,10 Derfor slider og strider vi, fordi vi har sat vort håb til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, først og fremmest de troendes.

1 Johannes 2,2 han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder.

Nej, nej. Helvede eksisterer ikke. Når man dør, dør man. Og det er det:

Prædiker. 3,19 For menneskenes skæbne og dyrenes skæbne er én og samme skæbne: Som den ene dør, sådan dør den anden; de har samme livsånde. Menneskene har ikke noget frem for dyrene. Alt er tomhed!
Prædiker. 3,20 Alle går samme sted hen; alle er blevet til af jord, alle bliver til jord igen.
Prædiker. 3,21 Ingen kan vide, om menneskenes livsånde stiger op, og om dyrenes livsånde stiger ned i jorden.

Job 7,9 Skyer spredes og forsvinder, den, der går ned i dødsriget, kommer ikke op igen.

Job 14,10 Men dør en mand, er det forbi med ham, udånder et menneske, hvor er det så?
[.. .. ..] [. . .]
Job 14,12 men har mennesker lagt sig til hvile, rejser de sig ikke; de vågner ikke, før himlen forgår, de vækkes ikke af søvnen.

Nej, nej, nej. Helvede eksisterer ikke, for syndere genopstår ikke.

Salme 37,20 Men de uretfærdige går til grunde, og Herrens fjender forgår som engenes pragt, de forgår i røg.

Romerne 6,21 Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over; de ender jo med død.
Romerne 6,22 Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt, at I helliges, og til sidst evigt liv.
Romerne 6,23 For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.

1 Korintherne 3,17 Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I.

Jakob 1,15 når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død.

Kristen bortforklaring #1

Hvis man hører til dem, der ligesom Pave JP II gerne vil trylle Helvede væk, er taktikken at gøre det hele til en strid om ord.

I den danske oversættelse fra 1992 optræder ordet "Helvede" ikke i hele Det Gamle Testamente, fordi det hebraiske "sheol" bliver oversat til "grav" eller "dødsrige".

I Det Nye Testamente har den græske tekst tre forskellige ord for Helvede: Hades, Gehenna og Tartaros. Hades oversættes, ligesom det hebraiske "sheol", til "grav" eller "dødsrige"; Gehenna bortforklares som en losseplads udenfor Jerusalem, hvor romerne en gang om måneden brændte affald af (inklusive dødfødte børn og afdøde uden familie); Tartaros bruges kun 1 gang, hvor det oversættes til "afgrund" (2 Peter 2,4).

Det er derfor, jeg har citeret så mange steder, der utvetydigt handler om ild og evig tortur. Uanset om man oversætter Hades til "dødsriget" eller "Helvede", kommer man ikke uden om, at der bliver ret varmt i Hades, når dødsriget bliver styrtet i ildsøen (Åbenbaringen 20,14, citeret foroven).

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til de mange steder — især i Det Gamle Testamente — der fortæller, at døde forbliver døde, kan de altid omfortolkes. Når Job 14,12 (citeret foroven) siger: »de vågner ikke, før himlen forgår«, vil en kristen netop læse det som, at de døde vil vågne ved dommedag.

Når dødfødte børn aldrig ser dagens lys (Job 3,16), betyder det "i virkeligheden", at de vil se et mere guddommeligt lys ved genopstandelsen.

Kristen bortforklaring #3

I forlængelse af forrige bortforklaring: Med hensyn til de mange steder i Det Gamle Testamente, der entydigt fortæller, at der ikke er noget liv efter døden, kan man påstå, at det lige præcis er det, der er forskellen på Det Gamle og Det Nye Testamente.

Der er sikkert mange kristne, der tror, at det er Jesus, der har opfundet genopstandelsen, men fakta er, at man også finder genopstandelsen i de nyeste af bøgerne i Det Gamle Testamente (Daniel 12,2-3).

Bibelen fortæller også utallige gange, at en af de største jødiske grupper — farisæerne — troede på genopstandelsen (Apostlenes Gerninger 23,8). Der er ingen steder i Bibelen, der antyder, at Jesus har opfundet genopstandelsen.

Apostlenes Gerninger 23,8: For saddukæerne siger, at der hverken er nogen opstandelse eller nogen engel eller ånd, men farisæerne hævder begge dele.

Kristen bortforklaring #4

Med hensyn til de mange steder — i både Det Gamle og Det Nye Testamente — der fortæller, at syndere dør, forgår, ødelægges eller fortabes, vil (nogle) kristne fortolke død, ødelæggelse og fortabelse som Helvedes ild. Her kan de pege på Åbenbaringen 20,14 (citeret foroven), hvor ildsøen kaldes "den anden død".

Dette er ganske uretfærdigt mod Paulus. Han taler aldrig om Helvede, og når han en sjælden gang taler om dødsriget, er det altid som noget, der er overvundet. Ikke desto mindre kan dette kunstgreb bruges til at fortolke alle Paulus' bemærkninger om fortabte syndere til at være trusler om Helvede.

Kristen bortforklaring #5

Med hensyn til de (få) steder, der siger, at Jesus vil frelse hele verden, er der naturligvis en bred vifte af bortforklaringer. Man ville ikke kunne financiere et milliard-foretagende som den kristne Kirke, hvis alle folk var frelst ganske gratis.

Se evt.: Var Jesus hele verdens frelser?, Hvordan bliver man frelst ifølge Matthæus?, Ønsker Gud, at alle bliver frelst? og Hvad Bibelen siger om frelsen.

2 Peter 2,4: Gud skånede jo ikke de engle, som syndede, men styrtede dem i afgrunden, hvor de holdes i mørkets lænker indtil dommen;
Job 3,16: Hvorfor var jeg ikke som et dødfødt barn, der bliver gravet ned, som børn, der aldrig ser dagens lys?
Daniel 12,2: Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky.
Daniel 12,3: De indsigtsfulde skal stråle som himmelhvælvingens stråleglans, og de, der førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjernerne for evigt og altid.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Job, Prædikerens Bog, Esajas, Matthæus, Markus, Lukas, Romerne, 1 Korintherne, 1 Timotheus, Jakobs Brev, 1 Johannes, Judas, Åbenbaringen, GT kontra NT, Paulus