Hvaba?? Skal man bekymre sig om fremtiden? Hvaba??

De fem tåbelige og de fem kloge jomfruer.
Ti jomfruer

I sin berømte Bjergprædiken (som skete på en slette) har Jesus en stribe gode råd, som ingen fornuftige mennesker nogensinde har fulgt. Mindst af alt ham selv.

Blandt andet skal man ikke bekymre sig om petitesser som mad og drikke og tøj:

Matthæus 6,25 Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?
Matthæus 6,26 Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Matthæus 6,27 Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?
Matthæus 6,28 Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke.
Matthæus 6,29 Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem.
Matthæus 6,30 Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende?
Matthæus 6,31 I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen?
Matthæus 6,32 Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette.
Matthæus 6,33 Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.
Matthæus 6,34 Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.

Ifølge Jesus kan man altså bare lalle rundt uden at bekymre sig om i morgen: »Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen«.

Men Jesus havde også en lignelse om ti jomfruer (billedet til højre):

Matthæus 25,2 Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge.
Matthæus 25,3 De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie.
Matthæus 25,4 De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 25,8 Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.
Matthæus 25,9 Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 25,11 Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind!
Matthæus 25,12 Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.

De tåbelige jomfruer undlod at forberede sig, og de kloge jomfruer gav ikke noget ved dørene. Da de uforberedte jomfruer fik skaffet frisk lampeolie, var det for sent: Døren var lukket, og blev ikke åbnet.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Bjergprædikenen