Hvaba?? Hvorfor kom Moses og Aron ikke ind i Det Hellige Land? Hvaba??

Moses og de første Ti Bud.
Første 10 Bud

Henimod slutningen af de 40 år i ørkenen døde Aron på bjerget Hor i den unge alder af 123 år, og kort efter døde Moses. Men hvorfor fik de aldrig lov til at komme ind i Det Forjættede Land?

Gud lader ikke megen tvivl tilbage: Aron og Moses havde trodset Gud, dengang Moses slog vand af klippen:

4 Mosebog 20,12 Men Herren sagde til Moses og Aron: "I troede ikke på mig og agtede ikke min hellighed for øjnene af israelitterne; derfor skal I ikke komme til at føre denne forsamling til det land, jeg har givet dem."

4 Mosebog 20,24 "Aron skal gå til sin slægt; han må ikke komme ind i det land, jeg har givet israelitterne, for I trodsede Herrens befaling ved Meribas vand.

4 Mosebog 27,12 Herren sagde til Moses: "Gå op på Abarimbjerget og se ud over det land, jeg har givet israelitterne.
4 Mosebog 27,13 Når du har set ud over det, skal også du gå til din slægt, ligesom din bror Aron gjorde.
4 Mosebog 27,14 I trodsede jo min befaling i Sins ørken for øjnene af dem, da menigheden satte sig imod at agte min hellighed dengang med vandet." Det er Meribat-Kadeshs vand i Sins ørken.

Men hele 5 Mosebog er en tale, Moses holdt i Moabs land, og den sagtmodige Moses har en helt anden udlægning: Gud var blevet sur på ham(1) på grund af jøderne:

5 Mosebog 1,37 Også mig blev Herren vred på for jeres skyld, og han sagde: "Heller ikke du skal komme derind!

5 Mosebog 3,25 Lad mig få lov at komme over og se det herlige land på den anden side af Jordan, dette herlige bjergland og Libanon."
5 Mosebog 3,26 Men Herren var vred på mig på grund af jer og ville ikke høre på mig; han sagde til mig: "Nu er det nok! Tal ikke mere til mig om den sag!

5 Mosebog 4,21 Men Herren var vred på mig på grund af jer, og han svor, at jeg ikke måtte gå over Jordan og komme ind i det herlige land, som Herren din Gud vil give dig i eje.

Da talen var færdig, var det Moses' tur til at dø, selvom han stadig var frisk som 120-årig. Og igen er Gud helt entydig, når han placerer skylden hos Moses og Aron selv:

5 Mosebog 32,50 Du skal dø på det bjerg, du går op på, og gå til din slægt, ligesom din bror Aron døde på bjerget Hor og gik til sin slægt,
5 Mosebog 32,51 fordi I var troløse mod mig blandt israelitterne ved Meribat-Kadeshs vand i Sins ørken og ikke helligede mig blandt israelitterne.

Så hvem talte sandt? Moses eller Gud?

Jødiske bortforklaringer

Modsigelsen har længe været kendt, og en af Bibelens salmer ser ud til at forsøge at "harmonisere" de to versioner:

Salmernes Bog 106,32 De vakte hans vrede ved Meribas vand, det var deres skyld, at ulykken ramte Moses,
Salmernes Bog 106,33 for de trodsede ham, så han talte uoverlagte ord.

Det var folket, der var skyld i, at Moses talte uoverlagt til Gud. På den måde bliver begge versioner rigtige.

Forklaringen holder bare ikke, for når Moses i 5 Mosebog 1,37, siger at Gud var vred på ham, hænger det sammen med historien om kæmperne, mens anklagerne i 4 Mosebog sker, da de er ankommet til Sins ørken otteogtredive år senere.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Her er en selvmodsigelse mere: I denne lange tale får vi aldrig en forklaring på, hvorfor Aron var faldet i unåde. Faktisk nævnes Aron næsten ikke i hele 5 Mosebog.

Hvis man kun læste 5 Mosebog og ikke lod sig farve af indholdet i de andre Mosebøger, ville man have det indtryk, at Gud havde slået Aron ihjel efter fadæsen med guldkalven.

Se evt.: Hvornår blev levitterne indsat som præster?


Mærker: 4 Mosebog, 5 Mosebog, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten