Hvaba?? Var Moses stadig frisk som 120-årig? Hvaba??

Moses få måneder før sin død.
Kobberslange

Da Moses var blevet 120 år, holdt han en tale i Moabs land. Han fortalte, at alderen trykkede, og at det nu lakkede mod enden:

5 Mosebog 31,2 sagde han til dem: "Jeg er nu 120 år og kan ikke færdes som før, og Herren har sagt til mig: 'Du kommer ikke over Jordan'.

Få kapitler efter denne tale døde Moses, men nu påstår Bibelen, at Moses var usvækket til det sidste:

5 Mosebog 34,7 Moses var 120 år, da han døde, hans øjne var ikke blevet svage, hans livskraft ikke svundet.

Hvilken version er rigtig? Kunne Moses ikke færdes som før? Eller var han ligeså fuld af livskraft som Fader Abraham med friske sandaler?

Kristne bortforklaringer
Bortforklaringen er, at når Moses "ikke kunne færdes som før", havde det ikke noget at gøre med en fysisk svækkelse, men med at han ikke længere kunne udføre sine pligter, fordi Gud var blevet vred på ham.

Men hvis det ikke havde noget at gøre med alderen, hvorfor skulle Moses så nævne denne alder i samme sætning? »Jeg er nu 120 år og kan ikke færdes som før […]«.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 5 Mosebog, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten