Hvaba?? Hvorfor omskar Paulus Timotheus? Hvaba??

Gør det selv omskærelse.
Eller rettere: Gør det IKKE selv!
Gør det selv, omskærelse

Paulus fortæller om sin anden rejse til Jerusalem. Han havde taget en græker med, og Paulus praler af, hvordan det lykkedes ham at undgå at omskære ham:

Galaterne 2,3 Men ikke engang Titus, der var med mig, og som er græker, blev tvunget til at lade sig omskære;
Galaterne 2,4 det krævede ellers nogle indsnegne falske brødre, som havde listet sig ind for at udspejde den frihed, vi har i Kristus Jesus, og for at trælbinde os.
Galaterne 2,5 Men dem gav vi ikke et øjeblik efter for og bøjede os ikke; for vi ville, at evangeliets sandhed skulle blive hos jer.

Man kan forstå, at det har været en hård kamp. Nogle »indsnegne falske brødre« havde krævet, at Titus blev omskåret, men Titus og Paulus gav »ikke et øjeblik efter« og bøjede sig ikke. Paulus forsvarede Titus' forhud så indædt, fordi han »ville, at evangeliets sandhed skulle blive hos jer«.

Men det samme møde er beskrevet i Apostlenes Gerninger. Og næppe har Paulus forladt mødet, før han omskærer en anden græker »af hensyn til jøderne i de egne«.

Apostl. G. 16,2 Timotheus var velanskrevet hos brødrene i Lystra og Ikonion.
Apostl. G. 16,3 Ham ville Paulus gerne have til at rejse med sig, så han omskar ham af hensyn til jøderne i de egne; for alle vidste, at hans far var græker.

Hvorfor var Paulus ikke længere imod omskærelse? Hvorfor kæmper han forbitret under selve mødet (og praler af det bagefter), når han straks efter omskærer en anden græsk følgesvend "for en sikkerheds skyld"? Hvorfor sidder »evangeliets sandhed« ikke længere i den intakte forhud? Og vil det sige, at Timotheus blev afskåret fra Jesus?

Kristen bortforklaring #1

John Gill(1) indrømmer, at det virkede mærkeligt, når der nu lige har været en kontrovers om netop dette emne hjemme i Antiokia, og når Paulus lige havde diskuteret emnet med apostlene og de ældste i Jerusalem og fået deres skriftlige accept.

Han havde dog et bud på en forklaring:

»and took and circumcised him; which may seem strange, when there had been so lately a controversy in the church at Antioch about circumcision, from whence the apostle was just come; and when this matter had been debated and determined by the apostles and elders at Jerusalem, where he was present, and he was now carrying about their decrees: but it is to be observed, that the apostle used circumcision not as a duty of the law, as what that required, and in obedience to it, which he knew was abrogated; much less as necessary to salvation, which the judaizing preachers urged; but as an indifferent thing, and in order to gain a point, and secure some valuable end, as follows« (fremhævelse i original).

Gill mente altså, at omskærelse var i orden, fordi Paulus ikke gjorde det for at følge Moseloven, men for at opnå et mål.

Her ignorerer Gill, at Paulus var ekstremt meget imod omskærelse. Paulus kaldte det "skamskærelse" og mente sågar, at omskærelse kunne koste folk deres frelse (f.eks. Galaterne 5,3-4).

Hvis Paulus ville "opnå et mål" med at omskære Timotheus, hvorfor var der så ikke et "mål" med at omskære Titus få vers forinden?

Kristen bortforklaring #2

Den almindeligste bortforklaring er, at selvom »alle vidste, at hans far var græker« (16,3 - citeret foroven), havde Timotheus en jødisk mor (Apostlenes Gerninger 16,1). Derfor blev han anset for selv at være jøde, og derfor blev det krævet, at han lod sig omskære.

For det første er dette en anakronisme. Det var først i en senere tid, efter at den mundtlige tradition, Mishnah, var blevet nedfældet, at børn fra blandede ægteskaber fik moderens status.

Shaye Cohen afsætter et helt appendiks til spørgsmålet og konkluderer:

Was Timothy Jewish? In all likelihood Luke did not think so. The vast majority of ancient and medieval exegetes did not think so. Ambrosiaster and his medieval followers did think so, but in all likelihood this interpretation is wrong because there is no evidence that any Jew in pre-mishnaic times thought that the child of an intermarriage followed the status of the mother. Was Timothy Jewish? The answer must be no.
(Shaye J. D. Cohen, The Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties, Uncertainties, side 377)

For det andet står der ikke, at Timotheus blev omskåret på grund af sin mor, tværtimod: »han omskar ham […] for alle vidste, at hans far var græker« (16,3).

For det tredje forklarer det stadig ikke, hvorfor Paulus forsvarede Titus' forhud med næb og kløer, mens han uden videre lod Timotheus omskære.

Apostlenes Gerninger 16,1: Paulus kom også til Derbe og Lystra. Og se, dér var der en discipel ved navn Timotheus, som var søn af en troende jødisk kvinde og en græsk far.

Kristen bortforklaring #3

En generel bortforklaring er, at apostelmødet i Apostlenes Gerninger kapitel 15 og Galaterne kapitel 2 ikke er det samme møde. På den måde kan man nemlig bortforklare en masse problemer.

For det første vil jeg henvise til siden om Paulus' anden rejse til Jerusalem. For det andet kan det være ret ligegyldigt, om det er det samme møde eller ej. Hvorfor er Paulus parat til at kæmpe en brav kamp for forhuden i det ene tilfælde, når han i det andet tilfælde omskærer en græker "for en sikkerheds skyld"?

Galaterne 5,3: Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven.
Galaterne 5,4: I er afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: Apostlenes Gerninger, Galaterne, Paulus