Hvaba?? Livets Bud eller Dødens Tjeneste? Hvaba??

2 Korinther 3,7: "Dødens tjeneste, indhugget i sten med bogstaver"
De Ti Bud i Texas

Jesus blev engang spurgt, hvordan man fik evigt liv, og hans svar var at følge De Ti Bud:

Matthæus 19,16 Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: "Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?"
Matthæus 19,17 Han svarede ham: "Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!"
Matthæus 19,18 Han spurgte: "Hvilke?" Jesus svarede: "'Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk,
Matthæus 19,19 ær din far og din mor!' og: 'Du skal elske din næste som dig selv.'".

Men Paulus havde en helt anden holdning til De Ti Bud:

2 Korinther 3,7 Men når dødens tjeneste, indhugget i sten med bogstaver, havde sin herlighed, så at Israels børn ikke kunne se på Moses' ansigt på grund af hans ansigts stråleglans, der dog forsvandt,
2 Korinther 3,8 hvor meget mere vil så ikke Åndens tjeneste have sin herlighed.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, 2 Korintherne, De Ti Bud, Paulus