Hvaba?? Hvordan skal man bede til Gud? Hvaba??

Matthæus 6,5: Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker.
Ateist-kat

I sin berømte Bjergprædiken (som skete på en slette) fortæller Jesus, hvordan man ikke skal bede til Gud.

Matthæus 6,5 Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.
Matthæus 6,6 Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.
Matthæus 6,7 Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord.
Matthæus 6,8 Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.

Man må ikke bede i kirker/synagoger, og ikke bede i al offentlighed (kun i sit eget kammer og i det skjulte).

Man må heller ikke "lade munde løbe" med "mange ord". Ja, faktisk ved Gud allerede, hvad vi mangler, før vi spørger, men han vil åbenbart gerne have, at vi plager ham.

Efter at have forklaret, hvad vi ikke skal gøre, går Jesus over til at lære os at sige Fadervor.

Matthæus 6,9 Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn,
Matthæus 6,10 komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;
Matthæus 6,11 giv os i dag vort daglige brød,
Matthæus 6,12 og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
Matthæus 6,13 og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Takket være Jesus sidder millioner og milliarder af kristne mennesker i kirkerne (ikke i deres eget kammer) for at vise sig for mennesker. De lader i fuld offentlighed munden løbe og tror, de bønhøres for deres mange ord, mens de gentager den samme udenad-lærte mekaniske remse, år efter år.

Men det er nu ikke Jesus' skyld det hele. Slutningen med riget, magten og æren i evighed og amen er et kristent falskneri.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Bjergprædikenen