Hvaba?? Sørger Gud for alle sine skabninger? Hvaba??

Matthæus 6,26: Se himlens fugle; […] jeres himmelske fader giver dem føden.
Rispa

I sin berømte Bjergprædiken (som skete på en slette) har Jesus en stribe gode råd, som ingen fornuftige mennesker nogensinde har fulgt. Mindst af alt ham selv.

Blandt andet skal man ikke bekymre sig om petitesser som mad og drikke eller tøj:

Matthæus 6,25 Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?
Matthæus 6,26 Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Matthæus 6,27 Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?
Matthæus 6,28 Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke.
Matthæus 6,29 Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem.
Matthæus 6,30 Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende?

Begrundelsen er, at Gud sørger for selv de mindste skabninger: Fuglene får deres mad (billedet til højre), og selv planter bliver fint klædt på.

Men i næste vers skifter begrundelsen uden varsel. Gud sørger ikke for alle og enhver. Man skal først søge Guds rige, og får man maden og tøjet.

Matthæus 6,31 I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen?
Matthæus 6,32 Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette.
Matthæus 6,33 Men søg først Guds rige og hans retfærdighed,skal alt det andet gives jer i tilgift.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Bjergprædikenen