Hvaba?? Så Samuel kong Saul igen før sin dødsdag? Hvaba??

Spåkvinden i En-Dor kalder Samuel frem fra dødsriget (1 Samuel 28).
Samuel

Gud angrede, han havde gjort Saul til konge. Ifølge Bibelen så Samuel ikke Saul mere til sin dødsdag.

1 Samuel 15,35 Til sin dødsdag så Samuel ikke Saul mere, for han var grebet af sorg over Saul. Herren havde fortrudt, at han havde gjort Saul til konge over Israel.

Men Samuel kom i den grad til at se Saul igen. Fire kapitler senere smed Saul tøjet og lå nøgen foran Samuel et helt døgn:

1 Samuel 19,24 Også han rev i profetisk henrykkelse klæderne af sig foran Samuel, og han faldt om og lå nøgen hele dagen og natten. Det er derfor, man siger: Er også Saul blandt profeterne?

Som et kuriosum kan nævnes, at udover at Samuel så Saul igen før »sin dødsdag«, så kom han også til at se ham efter sin dødsdag (billedet til højre).

Kristen bortforklaring #1

Vi har tidligere været inde på de mange selvmodsigelser i kapitel 16-18, og hvordan disse selvmodsigelser ikke findes i den græske teksttradition.

Lidt af det samme gør sig gældende her, for i den græske teksttradition står der ikke "foran Samuel", men "foran dem":

1 Samuel 19,24 And he took off his clothes, and prophesied before them; and lay down naked all that day and all that night: therefore they said, [Is] Saul also among the prophets?
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Det fremgår dog stadig tydeligt af sammenhængen, at Saul smider tøjet foran Samuel.

Kristen bortforklaring #2

Den berygtede NIV-oversættelse tilføjer ordene "go to".

1 Samuel 15,35 Until the day Samuel died, he did not go to see Saul again, though Samuel mourned for him. And the Lord regretted that he had made Saul king over Israel.
(New International Version, NIV)

Med denne "forbedring" siger Bibelen kun, at Samuel ikke ville gå til Saul, men ikke noget om den modsatte retning.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, Septuaginta