Hvaba?? Hvorfor faldt Kong Saul i unåde hos Gud? Hvaba??

Kong Saul mister Guds gunst. Kort efter falder han og hans sønner i kamp.
Saul omkommer

Israels første konge, Saul, faldt i unåde, fordi Profeten Samuel havde sagt, at der først skulle ofres om syv dage (1 Samuel 10,8). Efter syv dage opgav Saul at vente på Samuel (der i øvrigt ikke var levit) og ofrede selv uden at vente længere.

1 Samuel 13,10 Han var netop færdig med at ofre, da Samuel kom, og Saul gik ham i møde for at hilse ham.
1 Samuel 13,11 "Hvad har du gjort?" spurgte Samuel, og Saul svarede: "Da jeg så, at folkene forlod mig og spredtes, og at du selv ikke kom til den aftalte tid, og at filistrene samledes i Mikmas,
[.. .. ..] [. . .]
1 Samuel 13,13 Samuel sagde: "Du har båret dig tåbeligt ad! Hvis du havde holdt den befaling, som Herren din Gud har givet dig, havde Herren grundfæstet dit kongedømme over Israel til evig tid.

Nej. Det var fordi, Saul havde skånet en enkelt mand under et folkemord. Derfor fortrød Gud, at han havde gjort Saul til konge:

1 Samuel 15,9 Men Saul og hans folk skånede Agag og de bedste får og okser, fedekvæg og lam, ja, alt det bedste; det ville de ikke lægge band på, men alt det dårlige og værdiløse kvæg lagde de band på.
1 Samuel 15,10 Da kom Herrens ord til Samuel:
1 Samuel 15,11 "Jeg fortryder, at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt sig fra mig og har ikke holdt min befaling." Samuel blev vred, og han råbte hele natten til Herren.

Samuel gentog det sågar, efter at han var død:

1 Samuel 28,18 Du adlød ikke Herren, dengang du ikke ville fuldbyrde hans glødende vrede på amalekitterne. Derfor har Herren nu gjort dette imod dig.

Kristne bortforklaringer

John Gill(1) påpeger, at Saul forbrydelse ikke så meget var selve ofringen, men mere det, at han ikke havde ventet som befalet.

Not by intruding himself into the priest's office, with that he is not charged, but not waiting the full time till Samuel came; which showed his impatience, disregard to Samuel, and distrust of God; and though he thought he had acted wisely, and taken the proper precautions in his circumstances, yet he acted foolishly; and though a king, Samuel being a prophet of the Lord, and in his name, spared not to tell him so:

Men det adresserer ikke modsigelsen mellem Guds to begrundelser for, at Saul faldt i unåde.

1 Samuel 10,8: Gå i forvejen ned til Gilgal; så kommer jeg ned til dig for at bringe brændofre og måltidsofre. Vent syv dage, til jeg kommer og fortæller dig, hvad du skal gøre."
1 Samuel 1,1: I Ramatajim i Efraims bjergland boede en mand af Suf-slægten. Han hed Elkana og var søn af Jeroham, søn af Elihu, søn af Tohu, søn af efraimitten Suf.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog