Hvaba?? Folkemordet på amalekitterne Hvaba??

Den sidste amalekit
Sauls død

Gud ville udslette mindet om amalekitterne. Vreden skyldtes, at deres forfædre ikke havde hjulpet jødernes på deres kringlede vej gennem ørkenen for 400 år siden. Nu skulle de straffes for forfædrenes forbrydelser.

Gud befalede, at alle skulle dræbes. Selv spædbørn, okser, får, kameler og æsler skulle dræbes for den manglende håndsrækning for 400 år siden: »læg band på alt.

1 Samuel 15,2 Dette siger Hærskarers Herre: Jeg vil straffe amalekitterne for det, de gjorde mod israelitterne, da de spærrede vejen, dengang israelitterne drog op fra Egypten.
1 Samuel 15,3 Ryk nu ud og slå amalekitterne og læg band på alt, hvad der tilhører dem. Skån ikke nogen, men dræb både mænd og kvinder, børn og spæde, okser og får, kameler og æsler."
[.. .. ..] [. . .]
1 Samuel 15,7 og Saul slog amalekitterne og forfulgte dem fra Havila helt til Shur, som ligger øst for Egypten.
1 Samuel 15,8 Han tog amalekitterkongen Agag levende til fange, men hele folket lagde han band på med sværdet.
1 Samuel 15,9 Men Saul og hans folk skånede Agag og de bedste får og okser, fedekvæg og lam, ja, alt det bedste; det ville de ikke lægge band på, men alt det dårlige og værdiløse kvæg lagde de band på.

Kong Saul gik i krig og dræbte til højre og venstre. Han var en grundig mand og udryddede amalekitterne som befalet. Eller rettere: næsten. Saul havde skånet en enkelt mand, Kong Agag, og han havde gemt nogle af dyrene, så han kunne ofre dem til Gud senere. Derfor fortrød Gud, at han havde gjort Saul til konge, for Gud vil hellere have lydighed end offer. Når Gud siger folkemord, så mener han folkemord.

1 Samuel 15,11 "Jeg fortryder, at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt sig fra mig og har ikke holdt min befaling." Samuel blev vred, og han råbte hele natten til Herren.
[.. .. ..] [. . .]
1 Samuel 15,22 Da sagde Samuel: "Vil Herren hellere have brændofre og slagtofre end lydighed mod Herren? Nej, at adlyde er bedre end offer, at lytte er bedre end vædderes fedt.

Efter denne opsang fra Gud tog Samuel over, og den hellige mand dræbte selv Kong Agag:

1 Samuel 15,33 Men Samuel sagde: "Ligesom dit sværd har gjort kvinder barnløse, skal din mor nu blive barnløs frem for nogen." Så huggede Samuel Agag ned for Herrens ansigt i Gilgal.

Samuel sagde, at han nu gjorde Agags mor barnløs. Det vil sige, at Agags mor stadig var i live, og ergo havde den hellige profet heller ikke "lagt band" på den sidste amalekit.

Og senere i historien er der stadig masser af amalekitter, som må have undgået Guds altseende øje. David huggede dem alle ned, mænd og kvinder (men denne gang skånede han får, køer, æsler og kameler).

1 Samuel 27,8 David og hans mænd gjorde indfald hos geshuritterne, girzitterne og amalekitterne. Det var den befolkning, der boede i det område, som strækker sig fra Telam helt til Shur og til Egypten.
1 Samuel 27,9 Når David hærgede deres land, lod han hverken mænd eller kvinder i live. Men får og køer, æsler og kameler og klæder tog han, og så vendte han tilbage til Akish.

Senere er der igen masser af amalekitter, som Gud, Saul og David havde overset. De kidnappede jødernes kvinder og børn. Åbenbart var de mere civiliserede end jøderne, der, som vi har set, plejede at hugge kvinder og børn ned.

David befriede to af sine mange koner og huggede amalekitterne ned »fra daggry til aften«. Dog slap der 400 væk.

1 Samuel 30,17 Den næste dag huggede David dem så ned, fra daggry til aften. Ingen af dem undslap undtagen fire hundrede unge mænd, som sprang op på deres kameler og tog flugten.
1 Samuel 30,18 David befriede alle dem, amalekitterne havde taget; også sine to hustruer befriede han.

Endnu senere ankommer en amalekit til David. Kong Saul og hele hans hus er døde, amalekitten har givet Saul dødsstødet, og nu bringer han Sauls kongelige diadem til David (billedet øverst til højre).

2 Samuel 1,8 Han spurgte, hvem jeg var, og jeg svarede, at jeg var amalekit.
[.. .. ..] [. . .]
2 Samuel 1,15 David kaldte så på en af de unge mænd og sagde: "Kom herhen og hug ham ned!" Og han slog ham ihjel.

David belønnede prompte budbringeren ved at hugge ham ned (tak for diademet). Siden da har man ikke hørt mere til amalekitterne. Måske er de blevet bedre til at gemme sig?

Kristne bortforklaringer
Folkemordet på midjanitterne. Moses ser til, mens mange tusinder af kvinder og børn hugges ned på hans befaling (4 Mosebog 31).
Moses dræber midjanitterne

Med hensyn til det moralske indhold bag de mange folkemord, så kan det være frustrerende at diskutere Bibelens mange drab med en kristen. Som kristen har man lært, at al moral kommer fra Gud; ergo er alt, hvad Gud gør, moralsk korrekt.

Når amalekitterne i dette eksempel bliver udryddet på grund af en latterlig "synd" begået for 400 år siden, så er det forklaring nok for en kristen: Amalekitterne er »de syndige amalekitter«, det siger Gud selv (1 Samuel 15,18).

1 Samuel 15,18: Han sendte dig af sted og sagde til dig: 'Læg band på de syndige amalekitter, og gå til angreb på dem, indtil du har gjort det af med dem.'

Når de syv folkeslag, der boede i det Forjættede Land (20 millioner mennesker), skulle udryddes, så var det naturligvis, fordi de var syndige. Når midjanitterne blev nedslagtede (billedet til venstre), og jomfrupigerne blev brugt til sex-slaver og menneskeofre, var det, fordi de var syndige: »Det var jo dem, der […] var skyld i israelitternes troløshed mod Herren i det, der skete ved Peor« (4 Mosebog 31,16). Når Gud ødelagde Sodoma, var det deres egen skyld, hvad det så siden var, de havde gjort galt.

Når Gud druknede hele verden undtagen Noas nærmeste familie, var det fordi, at »Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden« (1 Mosebog 6,5). Når Gud ved dommedag vil dræbe hele verdens befolkning med ild, pest og sværd, er det, fordi menneskene er syndige. Hver gang Gud dræber, er det folks egen skyld.

Man kan måske indvende, at spædbørn altid er uskyldige, men hertil kan en kristen svare, at spædbørnsdrabene var medlidenhedsgerninger, fordi spædbørnene ville være hjælpeløse, efter at deres forældre var dræbt. Desuden står der faktisk i Bibelen, at »De ugudelige er frafaldne fra fødslen« (Salme 58,4), og her kan man ovenikøbet citere Det Nye Testamente: »Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede« (Romerne 5,12). Der findes ingen retfærdige mennesker.

Gud har altid ret. Det er derfor, han er Gud.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog