Hvaba?? Jesus' forbandelser over Tyrus og Sidon Hvaba??

Jesus kalder kvinden i Tyrus for en hund.
Ikke jøde

I Lukasevangeliet hører vi om Tyrus og Sidon to gange.

Første gang er, når Jesus træder ned på en slette for at holde sin Bjergprædikenen. Folk kommer stimlende for at høre på Jesus helt fra Tyrus og Sidon (selvom Tyrus var forsvundet for evigt):

Lukas 6,17 Sammen med dem gik han ned, og han stod stille på en slette; og der var en stor skare af hans disciple og en stor mængde mennesker fra hele Judæa og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyrus og Sidon.
Lukas 6,18 De var kommet for at høre ham og for at blive helbredt for deres sygdomme; også de, der plagedes af urene ånder, blev helbredt.

Men anden gang vi hører om Tyrus og Sidon i Lukasevangeliet, er Jesus af en eller anden grund blevet sur på de to byer. Han bruger Tyrus og Sidon som skrækeksempel på steder, der kan imødese en meget hård skæbne til Dommedag, der jo kommer meget snart.

Lukas 10,13 Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig og siddet i sæk og aske.
Lukas 10,14 Men det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere ved dommen end jer.

Hvad har de stakkels indbyggere nu gjort, siden de skal trues på livet af fredsfyrsten?

Kommentar

Eksemplet viser, hvad der sker, når Lukas blander flere kilder.

Markus er det ældste evangelium. Forfatteren er formentlig ikke-jøde og har ikke noget had til hverken Tyrus og Sidon. Derfor nævnes indbyggerne i disse egne som eksempler på folk, der hører evangeliet (Markus 3,8).

Matthæus er den mest jødiske evangelist. Han kopierer Markusevangeliet, men giver det en jødisk drejning, så Jesus udelukkende prædiker for jøder. Når Markus skriver om den store mængde tilhørere fra de ikke-jødiske byer Sidon og Tyrus (Markus 3,8), ændrer Matthæus teksten til »store folkeskarer«, så der ikke længere er et ikke-jødisk publikum (Matthæus 12,15). Teksten bliver desuden kraftigt forkortet med den absurde følge, at Jesus truer en folkemængde til ikke at røbe ham.

Modstriden opstår først, når Lukas blander de to kilder sammen.

Kristen bortforklaring #1

Man kan påstå, at indbyggerne i Tyrus og Sidon har gjort et eller andet slemt, som forfatterne af Bibelen bare ikke lige havde tid til at fortælle.

Men her er en oversigt over de steder, hvor Tyrus omtales i de fire evangelier:

Omtale af Tyrus i evangelierne
MarkusMatthæusLukas
3,8: Store mængde mennesker fra landet omkring Tyrus og Sidon12,15: [Tyrus og Sidon fjernet fra teksten]6,17-18: Stor mængde mennesker fra landet omkring Tyrus og Sidon
 11,21-22: Forbandelser over Tyrus og Sidon10,13-14: Forbandelser over Tyrus og Sidon
7,24: Jesus tager til Tyrus og møder en hedensk kvinde
7,31: Jesus forlader Tyrus igen
15,21: Jesus tager til Tyrus og Sidon og møder en kana'anæisk kvinde 

Bemærk, at Tyrus og Sidon slet ikke omtales i Johannesevangeliet, til trods for, at Jesus' mission varer mindst tre år i Johannesevangeliet.

Der er altså ingen steder nogen antydning af, hvad de stakkels mennesker skulle have gjort. Og husk, at Bibelen fortæller os alt, hvad Jesus har gjort.

Kristen bortforklaring #2

Man kan påpege, at Gud for længe siden havde truet Tyrus med evig ødelæggelse.

Dette er sikkert den korrekte forklaring, eftersom Matthæus er den mest jødiske af de fire evangelister og er meget negativ overfor ikke-jøder (billedet øverst til højre).

Men i en kristen sammenhæng er det uspiseligt, at indbyggerne i Tyrus og Sidon skal straffes for noget, deres forfædre har gjort for hundreder af år siden. Den kristne Gud gør ikke forskel på folk og ønsker, at alle mennesker omvender sig.

Markus 3,8: Også fra Judæa, fra Jerusalem, fra Idumæa, fra den anden side af Jordan og fra landet omkring Tyrus og Sidon kom der en stor mængde mennesker, som havde hørt om alt det, han gjorde.
Markus 7,24: Så brød Jesus op derfra og drog til egnen ved Tyrus. Og han gik ind i et hus og ville ikke have, at nogen skulle vide det; men han kunne ikke holde sig skjult.
Markus 7,31: Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis.
Matthæus 11,21: "Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske.
Matthæus 11,22: Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer.
Matthæus 13,21: men han har ikke rod i sig, han holder kun ud en tid, og når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder han straks fra.
Matthæus 15,21: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon.
Matthæus 12,15: Da Jesus fik det at vide, drog han bort derfra, men store folkeskarer fulgte ham, og han helbredte dem alle.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, Bjergprædikenen, De synoptiske evangelier