Hvaba?? På deres frugter kan I kende dem Hvaba??

Matthæus 7,18: […] Isajs træ med de dårlige frugter
Isaj

I sin Bjergprædiken advarer Jesus mod falske profeter. Heldigvis kan man let kende dem: De falske profeter er dårlige træer, der ikke kan bære gode frugter:

Matthæus 7,15 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.
Matthæus 7,16 På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler?
Matthæus 7,17 Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter.
Matthæus 7,18 Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter.
Matthæus 7,19 Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.
Matthæus 7,20 I kan altså kende dem på deres frugter.

Allerede i næste vers modsiger Jesus sig selv. Her adresserer han en flok mennesker, der har profeteret, gjort mægtige gerninger og uddrevet dæmoner i Jesus' navn.

Matthæus 7,21 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.
Matthæus 7,22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?
Matthæus 7,23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Har de ikke båret "gode frugter"? Og hvorfor kan man så alligevel ikke »kende dem på deres frugter«:

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Bjergprædikenen