Hvaba?? Hvordan døde Antiokus IV Epifanes? Hvaba??

2 Makkabæer 9,9: " ... og mens han endnu var i live, faldt kødet af ham under smerter og pinsler ..."
Lego: Ædt op af maddiker og død

Antiokus IV Epifanes døde i Persiens bjerge. Han faldt af sin stridsvogn og blev alvorligt såret, hvorefter han blev ædt levende af maddiker, så kødet faldt af hampuha! (billedet til højre):

2 Makkab. 9,1 På den tid måtte Antiokus foretage et planløst tilbagetog fra Persien.
[.. .. ..] [. . .]
2 Makkab. 9,7 Men Antiokus ophørte ikke med sin frækhed; endnu mere opfyldt af overmod brændte han af raseri mod jøderne og befalede at øge farten. Men pludselig faldt han af vognen, mens den fór af sted, og i det frygtelige fald blev alle lemmer på hans krop vredet af led.
2 Makkab. 9,8 Han, der for nylig i sit overmenneskelige praleri mente at kunne byde over havets bølger og bildte sig ind at kunne veje bjergenes tinder på en vægtskål - han styrtede til jorden og blev bragt bort på en båre og gjorde således Guds magt åbenbar for alle.
2 Makkab. 9,9 Ja, fra den gudløses øjne kravlede der maddiker ud, og mens han endnu var i live, faldt kødet af ham under smerter og pinsler, og hele hæren blev plaget af stanken fra hans forrådnelse.
[.. .. ..] [. . .]
2 Makkab. 9,28 Så fik da morderen og spotteren den ynkeligste død i det fremmede, i bjergene, under lige så forfærdelige lidelser, som han havde udsat andre for.

Nej. Det var ganske rigtigt i Persien, men det var i Nanaiatemplet, hvor præsterne huggede Antiokus og hans mænd ned, sønderlemmede dem og halshuggede dem.

2 Makkab. 1,13 For da herskeren og hans hær, der måtte synes uovervindelig, var kommet til Persien, blev de hugget ned i Nanaias helligdom, idet Nanaias præster brugte list.
2 Makkab. 1,14 Med det påskud, at han ville indgå ægteskab med hende, havde Antiokus og hans Venner indfundet sig på stedet for at modtage en større pengesum som medgift,
2 Makkab. 1,15 men da Nanaiatemplets præster havde lagt den frem, og han sammen med nogle få ledsagere var trådt ind på tempelområdet, lukkede de helligdommen, så snart han var kommet ind,
2 Makkab. 1,16 åbnede den skjulte luge i loftet og kastede sten ned, så herskeren blev ramt som af lynet; de sønderlemmede dem, huggede hovederne af og kastede dem ud til dem udenfor.

Nej, nej. Han forlod Persien og tog tilbage til Babylon. Dér modtog han nyheden om sin hærs nederlag, hvorefter han gik i seng syg af sorg:

1 Makkab. 6,1 Kong Antiokus marcherede gennem de øvre provinser, og han hørte, at der i Elam i Persien var en by, som var berømt for sin rigdom på sølv og guld.
[.. .. ..] [. . .]
1 Makkab. 6,4 og rejste sig til kamp mod ham, så han til sin store græmmelse måtte begive sig på flugt og bryde op derfra for at vende tilbage til Babylon.
1 Makkab. 6,5 Da kom der et sendebud til ham i Persien, der meldte, at de hære, som var draget til landet Juda, var slået på flugt:
[.. .. ..] [. . .]
1 Makkab. 6,8 Da kongen hørte alt dette, blev han forfærdet og dybt rystet, så han måtte gå i seng, syg af sorg over, at det ikke var gået ham, som han ønskede.
1 Makkab. 6,9 Han lå dér i flere dage, fordi han gang på gang blev overvældet af stor sorg, og han forstod, at han skulle dø.
[.. .. ..] [. . .]
1 Makkab. 6,16 Kong Antiokus døde dér år 149.

Nej, nej og atter nej. Ifølge Daniels profeti skulle Antiokus dø i en stormflod et eller andet uspecificeret sted mellem Jerusalem og havet:

Daniel 9,26 Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær. Han får sit endeligt i en stormflod. Det er besluttet, at ødelæggelserne skal vare, indtil krigen er forbi.

Daniel 11,45 Han opslår sine paladstelte mellem havet og det herlige, hellige bjerg. Men han går mod sin ende, og ingen kommer ham til hjælp.

Kristen bortforklaring #1

Med hensyn til de tre forskellige beretninger i de to Makkabæerbøger har de fleste lutheranere sikkert kun et skuldertræk tilovers. Makkabæerbøgerne er apokryfe og regnes ikke for guddommeligt inspirerede af lutheranere.

Man skal dog huske, at de såkaldte "deutero-kanoniske" bøger var en del af den hellige kanon i 1.500 år, indtil Luther & Co. smed dem ud. For over en milliard kristne er bøgerne stadig "kanoniske", idet de er med i katolske Bibler.

Desuden havde Luther ikke mere imod dem, end at han mente, de var "gode og nyttige at læse". Selvom de ikke er "guddommeligt inspirerede", kan de godt være historisk korrekte, og historikeren Josephus bruger dem tydeligvis som hovedkilde i de senere bind af Jødernes Oldtid.

Hvis ikke Makkabæerbøgerne kan bruges som historiske kilder, ved vi næsten ingenting om Israels historie.

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til spådommene i Daniels profeti kapitel 7-12 er fiaskoen så total, at jøderne (og senere de kristne) i over 2.000 år har valgt at omfortolke profetien, så den handler om alle mulige andre end Antiokus IV.

For en kort gennemgang af, hvordan denne profeti er blevet omfortolket og omskrevet gennem århundrederne, se Daniels profeti.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Daniel, Apokryfer