Hvaba?? Troede Sara på Guds løfte? Hvaba??

Kristne forældre med stærk tro.
Abraham

Isak blev født, da Fader Abraham var 100 år. Moderen var Abrahams søster og kone Sara, der hele livet have været ufrugtbar, og som nu var 90 år

Sara fik kraft til at undfange på grund af sin tro, ligesom Abraham var fast i troen:

Hebræerne 11,11 I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ude over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet, for troværdig.

Men hvordan var det med Saras tro og Guds troværdighed? Da Gud tog ned på jorden og spurgte, hvor Sara var henne, grinede hun af hans løfte:

1 Mosebog 18,9 Så spurgte de ham: "Hvor er Sara, din kone?" Abraham svarede: "Hun er inde i teltet."
1 Mosebog 18,10 Da sagde han: "Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn!" Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham.
1 Mosebog 18,11 Nu var Abraham og Sara gamle, højt oppe i årene, og Sara havde det ikke længere på kvinders vis.
1 Mosebog 18,12 Sara lo ved sig selv og tænkte: "Skulle jeg virkelig føle begær, efter at jeg er blevet affældig, og min herre er blevet gammel?"
1 Mosebog 18,13 Men Herren sagde til Abraham: "Hvorfor ler Sara og tænker: Skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg er blevet gammel?
1 Mosebog 18,14 Intet er umuligt for Herren! Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara en søn."
1 Mosebog 18,15 Men Sara løj: "Jeg lo ikke," sagde hun, for hun var bange. Men han svarede: "Jo! Du lo!"

Så hvilken version er rigtig? Anså Sara »ham, der havde givet løftet, for troværdig«? Eller lo hun af Gud og løj ham op i ansigtet?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Hebræerne, GT kontra NT