Hvaba?? Hvornår rensede Jesus Templet? Hvaba??

Tempelrydningen. Den meget kristne tegner har slået de forskellige versioner sammen. Pisken er fra Johannesevangeliet, mens citatet "Mit hus skal kaldes et bedehus […] Men I har gjort det til en røverkule" er fra de tre andre evangelier.
Al Hartley, Jesus renser templet

Han gjorde det, få dage før han blev korsfæstet:

Markus 11,15 Så kom de til Jerusalem. Og han gik ind på tempelpladsen, og han begyndte at jage dem ud, som solgte og købte dér, og han væltede vekselerernes borde og duehandlernes bænke,

Nej, det skete flere år forinden i starten af hans mission.

Johannes 2,15 Han lavede en pisk af reb og jog dem alle ud fra tempelpladsen, også fårene og okserne. Han spredte vekselerernes mønter og væltede deres borde.

Så hvornår skete tempelrensningen? Som en indledning til Jesus' mission? Eller som en afslutning?

Kommentar

Johannesevangeliet afviger så meget fra de andre evangelier, at man ikke kan tale om modsigelser. Det er simpelthen en helt anden historie. Kun når Johannes undtagelsesvis har en episode, som de andre evangelier også har, kan man begynde at tale om modsigelser.

Historien, hvor Jesus går amok i templet, er med i alle fire evangelier. Men hvornår skete det?

De tre synoptiske evangelier er enige om, at tempelrenselsen skete i den sidste uge i Jesus' jordiske liv. Og ikke bare det: Markus mener, det er Jesus' voldelige optræden, der er selve grunden til, at de onde jøder beslutter at dræbe ham: »Det hørte ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de pønsede på, hvordan de kunne få ryddet ham af vejen« (Markus 11,18).

Johannes placerer derimod tempelrensningen i starten af historien som noget af det første, Jesus gør i sin karriere.

Markus 11,18: Det hørte ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de pønsede på, hvordan de kunne få ryddet ham af vejen; de var nemlig bange for ham, for hele folkeskaren blev slået af forundring over hans lære.

Kristne bortforklaringer
Den mest udbredte forklaring er, at begge versioner er rigtige: der var to tempelrensninger. Det kræver bare, at alle de guddommeligt inspirerede evangelister har fået pletvis hukommelsestab. Johannes har "glemt" tempelrensningen i slutningen af Jesus' mission, mens de tre andre evangelister har "glemt" den første tempelrensning.

Denne forklaring er naturligvis ren efterrationalisering. Der står ingen steder i Bibelen, at Jesus ryddede templet to gange. Der er heller ingen steder, hvor vekselererne siger: "Oy! Der kommer den Schlemiel igen!". Påstanden er udelukkende opfundet for at bortforklare en selvmodsigelse.

Problemet med denne bortforklaring er, at ifølge Markusevangeliet var tempelrensningen selve årsagen til, at Jesus blev korsfæstet: »Det hørte ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de pønsede på, hvordan de kunne få ryddet ham af vejen« (Markus 11,18). De jødiske og romerske myndigheder slog hårdt ned på religiøse ballademagere, især op til påsken, hvor byen var fyldt med pilgrimme og fanatikere. Knap en uge senere var Jesus død (i den virkelige verden ville han have været dræbt med det samme).

I Johannes' version kunne Jesus derimod forlade templet uden problemer efter voldsepisoden, og han levede flere år efter. Og dette til trods for, at Johannes' version er den mest voldelige, hvor Jesus brugte en pisk til at slå de stakkels handlende med.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Markus, Johannes, De synoptiske evangelier