Hvaba?? Kom jøderne igennem Moabs land? Hvaba??

Rejsen gennem ørkenen. I stedet for at indtage det Hellige Land sydfra, tager jøderne en stor omvej rundt om landet. Moab ligger i øverste højre hjørne af kortet.
Kortet er fra scriptures.lds.org/da/biblemaps/2.
Ruten gennem ørkenen

Der er noget fascinerende ved jødernes slingrende vej gennem ørkenen. Det er derfor, vi konstant vender tilbage til den forvirrende historie, som en hund, der vender tilbage til sit bræk (Ordsprogenes Bog 26,11, 2 Peter 2,22).

Ordsprogenes Bog 26,11: Som en hund, der vender tilbage til sit bræk, er en tåbe, der gentager sine dumheder.
2 Peter 2,22: så er det gået dem, som ordsproget træffende siger: "Hunden vender tilbage til sit eget bræk," og: "Når en so er vasket, vælter den sig i sølet."

På grund af historien om kæmperne var Gud blevet sur på jøderne. Derfor beordrede han dem ud på en lang omvej (kortet til højre), og de måtte erobre det Hellige Land fra øst.

Gik denne omvej gennem Moab?

Dommer 11,18 Da de senere drog gennem ørkenen, gik de uden om Edom og Moab. De kom til egnen øst for Moab og slog lejr på den anden side af Arnon; de kom ikke ind på Moabs område, for Arnon er grænsen til Moab.

Det må være et af Bibelens mest entydige vers. På imponerende vis lykkes det forfatteren at benægte det fire gange i et enkelt vers: (1) Jøderne gik udenom Moab, (2) de var øst for Moab, og (3) de kom ikke ind i Moab, (4) kun til Moabs grænse. Så skulle enhver tvivl være fjernet.

Men omvendt består hele 5 Mosebog af en lang tale, som Moses holdt i Moab:

5 Mosebog 1,5 Øst for Jordan, i Moabs land, gav Moses sig til at indprente denne lov. Han sagde:

Ifølge denne tale havde Gud beordret jøderne til at marchere tværs gennem Moab og hovedstaden Ar:

5 Mosebog 2,18 "Du skal nu drage gennem Moabs område, gennem Ar.

Til sidst i 5 Mosebog, da talen er færdig, dør Moses, og han bliver begravet i Moabs land:

5 Mosebog 34,1 Fra Moabs sletter gik Moses op på Nebobjerget, til Pisgas tinde, over for Jeriko, og Herren lod ham se hele landet: Gilead op til Dan,
[.. .. ..] [. . .]
5 Mosebog 34,5 Moses, Herrens tjener, døde dér i Moabs land, efter Herrens afgørelse,
5 Mosebog 34,6 og han begravede ham i dalen i Moabs land over for Bet-Peor; men den dag i dag ved ingen, hvor hans grav er.
[.. .. ..] [. . .]
5 Mosebog 34,8 Israelitterne græd over Moses i tredive dage på Moabs sletter; så var sørgetiden for Moses forbi.

Så hvilken version er den rigtige? Marcherede jøderne gennem Moabs land? Eller gik de omhyggeligt udenom?

Ingen af delene — for ifølge en tredje variant var Moabs land allerede gået til grunde, inden jøderne nåede frem.

4 Mosebog 21,26 Heshbon var amoritterkongen Sihons by. Han havde ført krig mod den tidligere moabitterkonge og havde taget hele hans land lige til Arnon.
[.. .. ..] [. . .]
4 Mosebog 21,29 Ve dig, Moab! Kemoshs folk, du er gået til grunde! Sønnerne har han gjort til flygtninge, døtrene er i fangenskab hos amoritterkongen Sihon.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 4 Mosebog, 5 Mosebog, Dommerbogen, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten