Hvaba?? Sagde Jesus, han kunne rejse templet op igen på tre dage? Hvaba??

Johannes 2,19: "Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage."
Grædemuren

Da Jesus blev arresteret, blev han anklaget af falske vidner, for at have sagt, at han kunne rejse templet på tre dage:

Matthæus 26,59 Ypperstepræsterne og hele Rådet søgte at få et falsk vidneudsagn mod Jesus for at kunne dømme ham til døden,
Matthæus 26,60 men de fandt ikke noget, selv om mange trådte frem og vidnede falsk. Til sidst trådte dog to frem
Matthæus 26,61 og sagde: "Han har sagt: Jeg kan bryde Guds tempel ned og rejse det igen på tre dage."

Markus 14,56 Mange vidnede nemlig falsk imod ham, men deres vidneudsagn stemte ikke overens.
Markus 14,57 Og nogle stod frem og vidnede falsk imod ham ved at sige:
Markus 14,58 "Vi har hørt ham sige: Jeg vil bryde dette tempel ned, som er bygget med hænder, og på tre dage rejse et andet, som ikke er bygget med hænder."

Det havde Jesus faktisk sagt, men det var i Johannesevangeliet:

Johannes 2,19 Jesus svarede dem: "Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage."
Johannes 2,20 Da sagde jøderne: "Dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på tre dage?"

Det besynderlige er, at i Markus- og Matthæus-evangeliet bliver Jesus anklaget for at komme med en udtalelse, der kun står i Johannesevangeliet, hvor han ikke bliver anklaget for den.

Kristen bortforklaring #1

Man kan argumentere for, at der ikke er nogen modstrid: Johannes fortæller, at Jesus har lovet at rejse templet på tre dage, mens Markus og Matthæus fortæller, hvordan Jesus fik stukket disse ord i næsen efter arrestationen.

Men Markus og Matthæus understreger, at der var tale om »et falsk vidneudsagn«, og at de »vidnede falsk«. Hvis Jesus vitterligt havde udtalt ordene, ville det ikke være falske vidner.

Desuden falder udtalelsen i Johannesevangeliet meget tidligt i Jesus' mission, så der går flere år, før Jesus bliver anklaget. Det lyder underligt, at de falske vidner ikke havde nogle mere dugfriske udtalelser, de kunne anklage Jesus for.

Tilsidst må vi huske, at hverken Markus, Matthæus eller Johannes har vidst, at deres værker en skønne dag ville blive samlet i et "Nyt Testamente". Sådan som Markus og Matthæus fortæller historien, bliver Jesus anklaget for at have sagt noget, han ikke har sagt.

Kristen bortforklaring #2

Man kan hænge sig i de små forskelle: Ifølge vidnerne havde Jesus sagde: »Jeg kan bryde Guds tempel ned«, mens ordene ifølge Johannes var en opfordring: »Riv dette tempel ned«.

Men der står ingen steder, at vidnerne kun var halv-falske, eller at de kun havde hørt lidt forkert.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes