Hvaba?? Er det en synd at få børn? Hvaba??

Den spæde Jesus i templet. Bemærk duerne i kurven på bordet.
Omskærelse

Utallige steder opfordrer Gud menneskerne til at blive frugtbare og talrige:

1 Mosebog 1,28 Og Gud velsignede dem og sagde til dem: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!"

1 Mosebog 9,1 Gud velsignede Noa og hans sønner og sagde til dem: "Bliv frugtbare og talrige, og opfyld jorden.
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 9,7 Men I skal blive frugtbare og talrige, I skal vrimle på jorden og blive talrige på den."

1 Mosebog 35,11 Han sagde til ham: "Jeg er Gud den Almægtige. Bliv frugtbar og talrig! Et folk, ja, en mængde folkeslag skal nedstamme fra dig, og konger skal fremstå af dit eget kød og blod.

Ikke desto mindre står der i Moseloven, at det er en synd at få børn, og det er en dobbelt så stor en synd at føde en pige som at føde en dreng. Hvis det er et drengebarn, er kvinden uren i 7 + 33 dage, hvis det bliver en pige, er moderen uren 2 gange 7 + 66 dage.

Efter fødslen skal kvinden renses for at sone denne synd:

3 Mosebog 12,2 Sig til israelitterne: Når en kvinde er gravid og føder en dreng, er hun uren i syv dage; hun er uren lige så længe som under sin menstruation.
3 Mosebog 12,3 På den ottende dag skal drengens forhud omskæres.
3 Mosebog 12,4 I treogtredive dage skal hun blive hjemme, mens hun har sin renselsesblødning; hun må ikke røre ved noget helligt, og hun må ikke komme ind i helligdommen, før hendes renselsesdage er forbi.
3 Mosebog 12,5 Hvis hun føder en pige, er hun uren to gange syv dage ligesom under sin menstruation. I seksogtres dage skal hun holde sig hjemme på grund af sin renselsesblødning.
3 Mosebog 12,6 Når hendes renselsesdage er forbi, såvel efter en søn som efter en datter, skal hun bringe et årgammelt lam som brændoffer og en dueunge eller turteldue som syndoffer; hun skal bringe dem til præsten ved indgangen til Åbenbaringsteltet.
3 Mosebog 12,7 Han skal ofre det for Herrens ansigt og skaffe hende soning; så er hun ren efter sin blødning. Det var loven om en kvinde, der føder en dreng eller en pige.
3 Mosebog 12,8 Men hvis hun ikke har råd til et lam, skal hun tage to turtelduer eller to dueunger, den ene til brændoffer og den anden til syndoffer. På den måde skaffer præsten hende soning; så er hun ren.

Disse regler måtte Jesus' forældre rette sig efter, så Maria og Josef tog Jesusbarnet med i templet efter 7 + 33 dage. Hvis Jesus havde været en pige, ville kyndelmisse falde 40 dage senere, end den gør.

Som billedet til højre viser, havde Josef et par turtelduer med, så Maria og Jesus kunne blive renset for deres synd.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 3 Mosebog, GT kontra NT