Hvaba?? Var det Gud eller Satan, der lokkede David? Hvaba??

Det er Satan til venstre.
Jesu fristelser

Det var Gud, der lokkede David til at synde ved at tælle folket:

2 Samuel 24,1 Herrens vrede flammede igen op mod Israel, og han lokkede David til at tirre folket og sagde: "Gå hen og hold folketælling i Israel og Juda!"

Nej, det var Satan, der lokkede David:

1 Krønikebog 21,1 Satan trådte op mod Israel, og han lokkede David til at holde folketælling i Israel.

Selv Bibelen kender ikke forskel på Gud og Satan (billedet til højre). Det er fame uhyggeligt.

Kristen bortforklaring #1
Den sædvanlige bortforklaring med, at "ordene betyder noget andet". Når der står, at Gud lokkede David, betyder det "i virkeligheden", at Gud undlod at forhindre Satan i at lokke David.

Denne fortolkning gælder naturligvis kun for 2 Samuel 24,1 — når der i 1 Krønikebog 21,1 står, at Satan lokkede David, betyder teksten lige pludselig præcis, hvad der står, og ikke det modsatte. Hokus pokus.

Kristen bortforklaring #2

I en del oversættelser ser det ud, som om ordene: »Gå hen og hold folketælling i Israel og Juda!« er Davids ord:

2 Samuel 24,1 Og Herrens Vrede optændtes atter imod Israel, og han tilskyndte David imod dem, at han sagde: Gak hen, tæl Israel og Juda
(Dansk Bibel fra 1919)

2 Samuel 24,1 And again the anger of the LORD was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah.
(King James Bibel fra 1611)

2 Samuel 24,1 Und der Zorn des HERRN ergrimmte abermals wider Israel und er reizte David wider sie, daß er sprach: Gehe hin, zähle Israel und Juda!
(Luther-Bibel, 1912)

Så fritager man Gud for en del af ansvaret.

Kristen bortforklaring #3

Jehovas Vidner går en tand længere: Det kan godt være Gud var vred, men det var ikke ham, der æggede David, det var "man":

2 Samuel 24,1 Men Jehovas vrede blussede atter op mod Israel, da man æggede David imod det idet man sagde: „Gå hen og hold folketælling over Israel og Juda.“
(Ny Verden / Jehovas Vidner)

Kristen bortforklaring #4

Satan betyder "modstander", så måske var det slet ikke Satan, men bare en menneskelig modstander? Sådan har man i al fald oversat NET Bible:

1 Krønikebog 21,1 An adversary opposed Israel, inciting David to count how many warriors Israel had.
(The NET Bible)

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Krønikebog