Hvaba?? Er fattigdom eller rigdom en velsignelse? Hvaba??

Tiggeren Lazarus vugger i Abrahams skød, mens den rige mand pines i Helvede.
Abraham og Lazarus

Fattigdom er en velsignelse, og rigdom er en forbandelse:

Lukas 6,20 Og han løftede sit blik, så på sine disciple og sagde: "Salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres.
[.. .. ..] [. . .]
Lukas 6,24 Men ve jer, I som er rige, for I har fået jeres trøst.

Fattigdom er en velsignelse, for den får Gud til at udvælge én:

Jakob 2,5 Hør, mine kære brødre, har Gud da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen og arvinger til det rige, som han har lovet dem, der elsker ham?

Fattige folk kommer i Himlen, men rige folk kommer i Helvede (billedet til højre):

Lukas 16,25 Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines.

Nej, rigdom er godt, fattigdom er dårligt:

Ordsprog 10,15 Den riges velstand er hans befæstede by, de fattiges armod fører til deres undergang.

Nej, rigdom er en Guds velsignelse:

Job 42,12 Fra da af velsignede Herren Job mere, end han tidligere havde gjort. Han fik fjorten tusind får, seks tusind kameler, tusind spand okser og tusind æselhopper.

1 Mosebog 24,35 Herren har velsignet min herre, og han er blevet meget velstående. Han har givet ham får og køer, sølv og guld, trælle og trælkvinder, kameler og æsler.

Ja og nej. Hverken armod eller rigdom er godt:

Ordsprog 30,8 Hold løgn og løgneord borte fra mig! Giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise, der tilkommer mig,
Ordsprog 30,9 for at jeg ikke skal blive så mæt, at jeg fornægter dig og siger: "Hvem er Herren?" og for at jeg ikke skal forarmes og blive en tyv og krænke min Guds navn

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Job, Ordsprogenes Bog, Lukas, Jakobs Brev, Bjergprædikenen