Hvaba?? Hvad er frugten af Guds ånd? Hvaba??

1 Samuel 18,10-11: Dagen efter greb den onde ånd fra Gud Saul, […] "Nu spidder jeg ham til væggen!"
Saul

Åndens frugt er kærlighed, fred, venlighed, osv.

Galaterne 5,22 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed,
Galaterne 5,23 mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!

Nej, Herrens ånd fik Samson til at myrde:

Dommer 14,19 Da greb Herrens ånd ham, og han gik ned til Ashkalon og slog tredive mænd ihjel. Han tog deres tøj og gav klæderne til dem, der havde løst gåden. I vrede gik han op til sin fars hus.

Dommer 15,14 Men da han var kommet til Lehi og filistrene mødte ham med jubelråb, greb Herrens ånd ham, og rebene om hans arme blev som hørsnor, der er svedet af ild, og båndene gled af hans hænder.
Dommer 15,15 Han opdagede en frisk æselkæbe og rakte hånden ud efter den, tog den og dræbte tusind mand med den.

Nej, Herrens ånd fik Jefta til at ofre sin datter på bålet til Gud:

Dommer 11,29 Da kom Herrens ånd over Jefta, og han drog gennem Gilead og Manasse og videre til Mispe i Gilead, og fra Mispe i Gilead drog han mod ammonitterne.
Dommer 11,30 Jefta aflagde det løfte til Herren: »Hvis du giver ammonitterne i min hånd,
Dommer 11,31 skal den første, der går ud af døren til mit hus og kommer mig i møde, når jeg vender hjem fra ammonitterne som sejrherre, tilhøre Herren; ham vil jeg ofre som brændoffer

Nej, David mødte Saul, fordi David skulle spille harpe, hvergang den onde ånd fra Gud gjorde Saul morderisk (billedet til højre).

1 Samuel 18,10 Dagen efter greb den onde ånd fra Gud Saul, så han kom i profetisk henrykkelse inde i huset, mens David spillede, som han plejede. Saul havde et spyd i hånden,
1 Samuel 18,11 og han kastede det mod David og sagde: "Nu spidder jeg ham til væggen!" Men to gange sprang David til side.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Dommerbogen, 1 og 2 Samuelsbog, Galaterne, GT kontra NT, Paulus