Hvaba?? Den hemmelige Bjergprædiken Hvaba??

Matthæus 5,1-2: . . . og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem
Fire evangelier

De færreste tænker over, at Jesus' berømte Bjergprædiken blev holdt for et lille lukket selskab. Jesus forlader netop folkeskarerne, når han går op på et bjerg, og kun hans disciple følger efter:

Matthæus 5,1 Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham.
Matthæus 5,2 Og han tog til orde og lærte dem:

»hans disciple kom hen til ham«, og Jesus »lærte dem« — altså disciplene.

Vi ser også, at Jesus taler til sine disciple, når han forsikrer dem, at de skal blive forfulgt, ligesom de onde jøder har forfulgt de gamle profeter. Man kan ikke fortælle 5.000 tilfældige jøder, at de vil blive forfulgt af jøderne.

Matthæus 5,11 Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på.
Matthæus 5,12 Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.

Det er endnu tydeligere i Lukasevangeliet (hvor Bjergprædikenen bliver holdt på en slette), hvor fortidens onde jøder netop er »deres fædre« og ikke "jeres fædre":

Lukas 6,23 Fryd jer på den dag og spring højt af glæde, for se, jeres løn er stor i himlen; således behandlede deres fædre også profeterne.
[.. .. ..] [. . .]
Lukas 6,26 Ve jer, når alle taler godt om jer. Således behandlede deres fædre også de falske profeter.

Men selvmodsigelsen er total, for henimod slutning af talen, har forfatteren glemt, at Jesus og disciplene er alene. Nu er der pludselig folkeskarer igen:

Matthæus 7,28 Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære;
[.. .. ..][. . .]
Matthæus 8,1 Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham.

Men næppe er disse skarer dukket op igen, før forfatteren glemmer dem igen, og folkemængden forsvinder. Jesus helbreder en spedalsk og formaner den eks-spedalske: Se til, at du ikke siger det til nogen:

Matthæus 8,4 Men Jesus sagde til ham: "Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem."

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, Bjergprædikenen