Hvaba?? Hvem kan uddrive dæmoner i Jesus' navn? Hvaba??

Uddrivelse af dæmoner
Uddrivelse af ånder

Kun de sande kristne kan uddrive dæmoner i Jesu navn. Det er faktisk et tegn, der beviser, at de er sande troende:

Markus 16,17 Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger,

Men andre folk uddriver også dæmoner i Jesus' navn, selvom de ikke er Jesus' disciple:

Matthæus 7,21 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.
Matthæus 7,22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?
Matthæus 7,23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Markus 9,38 Johannes sagde til ham: "Mester, vi har set en uddrive dæmoner i dit navn, og vi prøvede at hindre ham i det, fordi han ikke var i følge med os."
Markus 9,39 Men Jesus svarede: "I må ikke hindre ham, for der er ingen, som gør en undergerning i mit navn, der straks efter kan tale ondt om mig.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Bjergprædikenen