Hvaba?? Havde Fader Abraham mistet sin livskraft? Hvaba??

Abraham og Isak
Abraham og Isak

Abraham fik sin eneste søn, Isak sammen med sin søster, da han var 100 år, og hun var 90 år.

1 Mosebog 21,2 Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom, ved den tid, Gud havde sagt til ham.
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 21,5 Abraham var hundrede år, da han fik sin søn Isak.

Og ganske vist blev folk gamle dengang, men der er udbredt enighed om, at denne fødsel var et guddommeligt mirakel. Abraham faldt om af grin bare ved tanken, Sara lo, og resten af Bibelen bekræfter, at han »havde mistet sin livskraft«:

1 Mosebog 17,17 Da kastede Abraham sig ned og lo, mens han tænkte: "Mon en hundredårig kan blive far? Og mon Sara, som er halvfems år, kan få børn?"

Romerne 4,19 Og uden at blive svag i troen så han, at hans krop allerede var uden livskraft - han var næsten hundrede år gammel - og at Saras moderliv var dødt;
Romerne 4,20 og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte, han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren
Romerne 4,21 og var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre.

Hebræerne 11,12 Derfor blev også efterkommerne efter en eneste mand, der endda havde mistet sin livskraft, så mange som himlens stjerner og som de talløse sandskorn på havets bred.

Da Gud udførte miraklet, var Sara 90 år (1 Mosebog 17,17, citeret foroven), og hun døde, da hun var 127 år (1 Mosebog 23,1).

Da Sara døde, var det altså 37 år siden, at Gammelfar Abraham havde mistet livskraften. Men to kapitler senere har Abraham pludselig masser af livskraft. Han gifter sig med masser af kvinder og får masser af børn:

1 Mosebog 25,1 Abraham tog sig en kone til; hun hed Ketura.
1 Mosebog 25,2 Hun fødte ham Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua.
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 25,6 men sine medhustruers sønner gav Abraham gaver, og endnu mens han levede, sendte han dem østpå, til Østlandet, væk fra sin søn Isak.

Abraham blev naturligvis heller ikke yngre i de mange år, det må have taget at avle seks sønner (og guderne må vide, hvor mange døtre) med Ketura, for ikke at tale om et uspecificeret antal sønner med et antal medhustruer. Men hvis Gud har haft en "finger" med i disse sene undfangelser, så har Bibelen glemt at nævne det

1 Mosebog 23,1: Sara levede 127 år.

Kristen bortforklaring #1

Standard-bortforklaringen er, at man ikke kan læse historien kronologisk. Selvom Abrahams nye ægteskaber først er beskrevet to kapitler senere, kan de godt være indgået tidligere, mens Sara stadig var i live. Husk, Bibelen har ingen forbud mod polygami.

Men for det første lægger teksten selv op til at blive læst kronologisk. For det andet kommer vi ikke uden om, at Isak var Abrahams førstefødte søn, så uanset hvor "ukronologisk" man læser historien, har Abraham avlet alle disse børn senere end den mirakuløse undfangelse, og det må trods alt have taget yderligere en række år at få seks sønner (og guderne må vide, hvor mange døtre) med den samme kone, Ketura.

Kristen bortforklaring #2

I forlængelse af den forrige bortforklaring er der enkelte oversættelser, der oversætter ordet i førdatid, "havde taget", for at understrege, at dette andet ægteskab var indgået for længst:

1 Mosebog 25,1 Abraham had taken another wife, named Keturah.
(New English Translation (NET))

The NetBible har tre fodnoter til dette vers: Første fodnote fra oversætteren siger, at "had taken" også kunne oversættes til "took", altså i nutid. Anden fodnote siger, at vendingen helt bogstaveligt siger, "And Abraham added and took". En tredje studie-fodnote forklarer »Abraham had taken another wife. These events are not necessarily in chronological order following the events of the preceding chapter. They are listed here to summarize Abraham's other descendants before the narrative of his death«.

Med andre ord, er denne oversættelse valgt for at undgå selvmodsigelsen. Men vi kommer stadig ikke uden om, at Isak var den førstefødte, så alle disse børn er født efter Isaks mirakuløse fødsel.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Romerne, Hebræerne, GT kontra NT, Paulus