Hvaba?? Hvornår går jorden under? Hvaba??

Apokalypsens fire fem ryttere
Fire ryttere

Jorden skulle gå under, inden Jesus' tolv apostle havde prædiket færdig i Israel.

Matthæus 10,23 Når de forfølger jer i én by, så flygt til den næste. Sandelig siger jeg jer: I når ikke til ende med Israels byer, før Menneskesønnen kommer.

Senere i samme evangelium er jorden alligevel ikke gået under. Nu hedder det sig, at det ikke sker, før der er prædiket i hele verden og for alle folkeslag. Så det kommer nok til at tage lidt tid endnu.

Matthæus 24,14 Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus