Hvaba?? Hvem forhindrer de vantro i at tro? Hvaba??

2 Korinther 4,4: "deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset […]"
Oplysning

Satan, denne verdens gud, har blindet folket, så evangeliet er skjult:

2 Korinther 4,3 Og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes,
2 Korinther 4,4 for dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede.

Gud skjuler evangeliet, blinder folkets øjne, sender "vildfarelsens magt", og han gjorde Faraos hjerte hårdt:

Matthæus 11,25 På den tid tog Jesus til orde og sagde: "Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige;
Matthæus 11,26 ja, fader, for således var det din vilje.

Johannes 12,39 Derfor kunne de ikke tro, for Esajas har også sagt:
Johannes 12,40 Han har blindet deres øjne og forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem.

2 Thessaloniker 2,11 Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,
2 Thessaloniker 2,12 for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.

Romerne 9,18 Så forbarmer han sig altså, over hvem han vil, og forhærder, hvem han vil.

Jesus, for ingen kommer til Gud uden ved Jesus:

Johannes 14,6 Jesus sagde til ham: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes, Romerne, 2 Korintherne, 2 Thessalonikerne, Paulus