Hvaba?? Er det godt at være som et barn? Hvaba??

Baby-Jesus tager sine første skridt.
Første skridt

Ja, Jesus sagde, det var et krav for at blive frelst.

Matthæus 18,3 og sagde: "Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.

Matthæus 19,14 men Jesus sagde: "Lad de små børn være; I må ikke hindre dem i at komme til mig, for Himmeriget er deres."

Nej, ifølge Paulus skal vi aflægge det barnlige:

1 Korintherne 13,11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige.

1 Korintherne 14,20 Brødre, vær ikke børn i klogskab! I ondskab skal I være små, men voksne i klogskab.

Efeserne 4,14 Da skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdoms vind, ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje,

Nej, Paulus siger i Brevet til Hebræerne, at det er vigtigt at blive voksen og lære at skelne mellem godt og ondt:

Hebræerne 5,13 For enhver, som lever af mælk, er uden erfaring, når der tales om retfærdighed; han er jo et spædbarn.
Hebræerne 5,14 Men den faste føde er for de fuldvoksne, som ved stadig brug har opøvet deres evner, så de kan skelne mellem godt og ondt.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, 1 Korintherne, Efeserne, Hebræerne, Paulus