Hvaba?? Hvornår kom Helligånden til Jesus? Hvaba??

Faderen, Sønnen og Helligånden.
Treenigheden

I Johannesevangeliet er Jesus en evig Gud. Han er selve Ordet, der har været med til at skabe verden:

Johannes 1,1 I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Johannes 1,2 Han var i begyndelsen hos Gud.
Johannes 1,3 Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.

Og ikke bare er han en evig Gud. Han har ovenikøbet fået Helligånden, og den blev over ham:

Johannes 1,32 Og Johannes vidnede: "Jeg så Ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham.
Johannes 1,33 Jeg kendte ham ikke, men han, som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig: Det er ham, du ser Ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden.

Men selvom han har fået Helligånden, og selvom den blev over ham, så var Ånden der alligevel ikke endnu. Jesus skulle først herliggøres, selvom han var en evig Gud, der havde skabt hele jorden, og selvom både Jesus og Ånden er en del af treenigheden.

Johannes 7,39 Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For Ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.

Først da Jesus havde vasket disciplenes fødder, og Satan havde faret i Judas, var Jesus omsider herliggjort.

Det fremgår ikke helt, om den evige Gud blev herliggjort af at vaske disciplenes fødder, eller af at Satan var faret i Judas.

Johannes 13,31 Da Judas var gået ud, sagde Jesus: "Nu er Menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham.

Men selvom den evige treenige Gud, der havde fået Helligånden, og som Helligånden blev over, nu var blevet herliggjort, var der stadig ingen Helligånd.

Nu var Helligånden blevet til en "Talsmand", som Gud først ville sende senere:

Johannes 14,26 Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.

Og ikke bare det: Jesus var nødt til at gå bort, før "Talsmanden" kunne komme:

Johannes 16,7 Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.

Jesus fik aldrig Helligånden. Man fornemmer, at jorden ikke er stor nok til Jesus og Helligånden på én gang: »går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer«.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Johannes