Hvaba?? Jesus' ellevte Bud Hvaba??

Det eneste eksempel i Biblen på, at Jesus kunne skrive.
Jesus kunne skrive

Jesus prøvede engang at nævne De Ti Bud, men det gik ikke helt godt:

Markus 10,19 Du kender budene: 'Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, du må ikke begå røveri, ær din far og din mor!'"

Jesus kunne åbenbart kun huske fem af buddene, og så kom han til at tilføje et, der ikke findes: »du må ikke begå røveri«.

I Matthæusevangeliet er buddene lidt anderledes:

Matthæus 19,18 Han spurgte: "Hvilke?" Jesus svarede: "'Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk,
Matthæus 19,19 ær din far og din mor!' og: 'Du skal elske din næste som dig selv.'"

Igen er der kun fem bud, og igen har Jesus opfundet et ekstra bud. Men her hedder Jesus' nyopfundne bud: »Du skal elske din næste som dig selv«.

Hvilken af de to versioner er så rigtig? Hed Jesus' ekstra bud »du må ikke begå røveri«? Eller hed det »Du skal elske din næste som dig selv«?

Ingen af delene, for når Lukas fortæller den samme episode, er der kun fem bud og ingen bonus-bud:

Lukas 18,20 Du kender budene: 'Du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!'"

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, De Ti Bud, De synoptiske evangelier